Nyhed

Nye analysemetoder afslører ukendte PFAS-kemikalier i jorden

Geoprobe

To nye analysemetoder til at måle ukendte PFAS-kemikalier i jorden er resultatet af et unikt samarbejde mellem NIRAS, Örebro Universitet og laboratoriet Eurofins i Sverige.

27. august, 2018

De to nye analysemetoder viser, at de metoder, der hidtil er brugt til at måle forekomsten af perfluoroalkylated substances (PFAS) i jorden, ikke er tilstrækkelige. Flere jordarealer, der hidtil er blevet betragtet som upåvirkede, kan meget vel vise sig at have for højt indhold af PFAS.

I de senere år har forureningen med ikke-nedbrydelige stoffer, der spredes i både jord og grundvand, fået mere opmærksomhed i den brede offentlighed. Kemikalierne kan være kræftfremkaldende, påvirke reproduktion og immunforsvar hos både mennesker og dyr. PFAS-kemikalier er vand-, fedt- og snavsafvisende og anvendes derfor i en lang række dagligdagsprodukter såsom tøj, sko, elektronik, stegepander og brandslukningsskum.

På trods af kendskabet til kemikaliernes farlige egenskaber er kun én variant, perfluorooctansulfonsyre (PFOS), i dag forbudt og et fåtal er reguleret. Kemikalieproducenterne udvikler imidlertid nye varianter, der siges at være biologisk nedbrydelige, til trods for at de har de samme egenskaber som deres forgængere. At de er nedbrydelige indebærer, at de i denne sammenhæng kan omdannes til en af de regulerede PFAS-kemikalier. Forbrugerne kan altså være i den tro, at de anvender et godt produkt uden farlige kemikalier. Men faktum er, at produkterne stadig kan være farlige, selvom det tager lang tid, før kemikalierne omdannes til et af de regulerede PFAS-kemikalier.

Bedre analyseresultater med nye metoder

For at undersøge koncentrationen af PFAS-forurening i jord har man tidligere analyseret forekomsten og koncentrationen af de 20-30 mest almindelige regulerede stoffer. Men at analysere et fåtal af PFAS-kemikalierne giver ikke et retvisende billede af forureningen, da OECD landene anvender mere end 4.730 forskellige PFAS-kemikalier. For at kunne give et retvisende billede af forureningen, kræver det, at også mængden af ukendte PFAS-kemikalier påvises.

Mange af de stoffer, der hidtil har kunnet påvises, anvendes ikke længere i nye produkter, og en jordprøve kan derfor i en analyse give et misvisende resultat. De nyudviklede metoder er et gennembrud, der tager analysen til det næste niveau og samtidig påviser tilstedeværelsen af de nye kemikalier, der siges at være biologisk nedbrydelige.

"At give falske positive vurderinger af forurenet jord kan blive et problem fremadrettet, hvis miljøkonsulenter antager, at et sted, der synes at være fri for PFAS, rent faktisk ikke er det," siger Marko Filipovic, PFAS-specialist hos NIRAS i Sverige.

Ved anvendelse af TOP-analyser (Total Oxidation af Precursorer) kan de nye PFAS-varianter omdannes til et hvilket som helst af de 20-30 målbare stoffer. Da nogle PFAS-varianter dog stadig er intakte eller resistente over for TOP-analysen, analyseres den samme prøve parallelt med en EOF-analyse (extractable organic fluorine). Denne analyse synliggør den samlede mængde fluorid ioner afledt af organiske stoffer. Disse stoffer beregnes og afslører det samlede PFAS indhold i jordprøven. Ved at anvende TOP- og EOF-analyser opnår man et langt mere retvisende resultat, selvom ikke alle 4.730 forskellige PFAS-kemikalier kan detekteres.

Med de innovative værktøjer og NIRAS’ store erfaring inden for området, kan kunderne nu få bedre viden om PFAS indholdet i jorden. Det bliver lettere for kunderne at træffe beslutningen om oprensningen på et oplyst grundlag.

"Alle problemer mindskes, når de konfronteres i stedet for at blive ignoreret," siger Marko Filipovic, og fortsætter: "Det er helt i tråd med NIRAS’ kerneværdier - vi lytter, vi lærer og leverer."
Analysemetoderne vil blive præsenteret på den internationale konferencer DioXin 26.-31. august i Krakow, Polen og Nordrocs 3.-5. september i Helsingør, Danmark.

Læs mere om analysemetoderne her (på engelsk).

Se også