illustration of a puzzle with different words on each piece
SBi-anvisningen beskriver den gode energirenoveringsproces i fem faser – idé og vision, programmering, design og projektering, udførelse og ibrugtagning samt drift.
Nyhed

Med ny SBi-anvisning får du metode og overblik over den bedste energirenovering

Det er svært at realisere energibesparelser, når man energirenoverer større bygninger. Med SBi-anvisning 269 får du et overblik over metoder og værktøjer til retvisende beregninger og forventningsafstemning i alle projektets faser.

04. mar 2019

Mange bygherrer har en interesse i at energirenovere deres bygninger med tanke på at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet og spare på varmeregningen. Men det kan være lettere sagt end gjort.

Erfaringen viser, at det er vanskeligt at bestemme det samlede energiforbrug før og efter en renovering. Ofte forventer man større energibesparelser, end man kan realisere. Årsagen kan findes i næsten alle projektets faser – lige fra kravspecifikationer, projektering, udførelse og den daglige drift eller ændret brug af bygningen. Det giver en usikkerhed for rentabiliteten ved en energirenovering, og det afholder mange bygherrer fra for eksempel at efterisolere eller udskifte vinduer og ventilationsanlæg.

Forventningsafstemning er essentielt

Med andre ord er det nødvendigt at skabe en bedre sammenhæng mellem de forventede og de realiserede besparelser.

”Det er helt essentielt, at bygherre og rådgiver afstemmer forventningerne til en mulig energibesparelse. En succesfuld energirenovering afhænger i høj grad af bygherre og rådgivers fælles forståelse af kompleksiteten og usikkerheden forbundet med energiberegninger,” siger ekspertisechef i NIRAS Peter Noyé, en af forfatterne til anvisningen.

SBi-anvisningen beskriver den gode energirenoveringsproces i fem faser – idé og vision, programmering, design og projektering, udførelse og ibrugtagning samt drift – og inddrager de eksisterende metoder og værktøjer til at beregne energibesparelserne.

”Der findes mange gode metoder og værktøjer i dag, men ingen af dem giver det fulde billede. Der har manglet det overblik. Det giver anvisningen,” slår Peter Noyé fast.

Interval frem for enkelt tal

Han påpeger, at usikkerhed på beregninger er et nyt element, som går igen i anvisningen.

”Det betyder, at en estimeret energiberegning vil føre til et interval for en energibesparelse i stedet for et enkelt tal. Hvor stor besparelsen er i praksis, afhænger af bygningens brug. Paradokset her er, at det kræver yderligere analyser for at mindske usikkerheden ved intervallet og derfor større omkostninger til rådgivningen. Derfor er det op til bygherre, hvor stor en usikkerhed, han kan acceptere,” påpeger Peter Noyé.

Anvisningen er blevet til i et samarbejde med en række interessenter i branchen herunder bygherrer, myndigheder, brugere og projekterende.

”Der har været stor opbakning til at udarbejde anvisningen. Og netop det forhold at den både er målrettet bygherrer og projekterende og gør, at den afspejler behovene på tværs af branchen,” siger Lone Hedegaard Mortensen, rådgiver i NIRAS og medforfatter til anvisningen.

Du kan finde SBi-anvisning 269 og værktøjer til energiberegninger her.