Nyhed

Ny rum-database giver sygehusplanlæggere overblik

At The Office

NIRAS’ sygehusplanlæggere har gennem det sidste halvandet år bistået Rigshospitalet med forundersøgelser, der har understøttet beslutningen om at sætte projektet i gang. Der er blevet leveret økonomiske overslag, tidsplaner, forundersøgelser for forsyninger, nedrivninger og tekniske designparametre. Og sammen med Rigshospitalets projektafdeling har NIRAS også udarbejdet en meget omfattende rum-database.

22. juni, 2016

Rigshospitalet er sammen med Region Hovedstaden og Ole Kirks Fond gået sammen om at bygge det, der skal blive verdens bedste hospital for børn, unge og fødende.

Planen er et byggeri på 50.000 m2 med samtlige specialer samlet under ét tag og en bevilling på to mia. kroner.

Det betyder, at patienterne vil få helt nye muligheder for en hurtig diagnose og en målrettet intensiv behandling.

Samtidig vil patienterne, der ofte – sammen med deres familie – er indlagt i meget lange forløb få tilbudt en hverdag, der er tættere på deres liv uden for hospitalet.

Rum-database

NIRAS’ sygehusplanlæggere har gennem det sidste halvandet år bistået Rigshospitalet med forundersøgelser, der har understøttet beslutningen om at sætte projektet i gang.

Der er blevet leveret økonomiske overslag, tidsplaner, forundersøgelser for forsyninger, nedrivninger og tekniske designparametre.

Og sammen med Rigshospitalets projektafdeling har NIRAS også udarbejdet en meget omfattende rum-database.

Bygget på erfaringer

Databasen har rådgiverne dels dannet på baggrund af oplysninger fra brugerne, dels fra de erfaringer, firmaet efterhånden har samlet ind fra andre sygehusprojekter, hvor NIRAS er bygherrerådgiver på flere af dem.

Databasen beskriver alle rum i det nye hospital med oplysninger om personbelastning, medikoteknisk udstyr, tekniske installationer, krav til overflader og indeklima og flere andre detaljer.

”Fordelene ved en detaljeret rum-database er, at vi langt mere præcist og på et tidligt tidspunkt kan vurdere anlægsøkonomien i projektet og dermed betrygge vores klienter i, at deres projekt kan gennemføres inden for den afsatte ramme,” siger projektdirektør i NIRAS Mikael Skouby.

Projektkonkurrence

Nu følger projektkonkurrence for at finde det projekt, der bedst opfylder kravene til nye faciliteter.
NIRAS fortsætter som bygherrerådgiver frem til ibrugtagningen, der forventes at ske i 2024.

Danmarks største bygherrerådgiver inden for sygehuse

Siden 2008 har NIRAS vundet opgaver som bygherrerådgiver på blandt andet Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Gødstrup Sygehus, Skt. Hans hospital og på Region Hovedstadens to nye regionale sterilcentraler.

Virksomheden er også involveret i opgaver på Universitetshospital Køge, Aalborg Sygehus og Kolding Sygehus.

Derudover var en islandsk delegation fornylig på visit for at høre om erfaringer fra Det nye hospital i Aarhus og Rigshospitalet.

Vil du vide mere?

Mikael Skouby

Mikael Skouby

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 4810 4328

Mette Petersen

Mette Petersen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4253

Se også