Nyhed

Ny evaluering af MUDP: Grøn støtteordning sikrer jobs, innovation og miljø

Billede 4

En ny evaluering, som NIRAS har lavet i samarbejde med Damvad Analytics, viser, at støtteordning til grøn teknologi spiller en afgørende rolle for udvikling og demonstration af ny teknologi, viden og erfaring.

24. november, 2017

Siden 2007 har et stort antal virksomheder modtaget støtte fra MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, og det har skubbet til udviklingen af grøn teknologi, skabt et bedre miljø og vækst i virksomhederne. Støtteordningen sikrer, at ny miljøteknologi udvikles og demonstreres, selvom det kan være en risikofuld investering.  Sådan lyder konklusionen i en evaluering af MUDP-programmet, som NIRAS har gennemført i samarbejde med Damvad Analytics.

”Det er svært at finde finansiering til test og demonstration i Danmark. Du kan sagtens finde midler til at forske og udvikle et produkt, men når du skal have produktet markedsmodnet, kræver det test og demonstration, og det er sværere at finde midler til. Her gør programmet en forskel,” siger forretningschef i NIRAS Vand og Forsyning, Jens Brandt Bering. 

MUDP skaber vækst 

565 millioner kroner er siden 2007 løbet gennem programmet og ud i danske virksomheder. De virksomheder, som har modtaget støtte fra MUDP-programmet, har skabt stor vækst, lyder det fra Jens Brandt Bering.  

”For hver en million, der er investeret i en virksomhed, har det genereret en omsætning på 3 millioner kroner. Det forventes at stige til det dobbelte, efterhånden som den nyudviklede teknologi får bedre fat i markedet,” siger han.  

Virksomheder, der har modtaget midler fra ordningen, har samtidig haft en vækst i beskæftigelsen på 11 procent, mens den samlede beskæftigelse inden  for branchen er faldet med 4 procent, viser evalueringen.  

Behov for grønne investeringer

Flere og flere lande anerkender i disse år, at der er behov for en mere bæredygtig tilgang til planetens ressourcer. Det har blandt andet resulteret i FN’s  17 nye verdensmål for bæredygtighed. Efterspørgslen på miljøteknologi forventes kun at blive større i de kommende år. Derfor er det også naturligt at måle på, hvilken effekt en støtteordning som MUDP har. Det har NIRAS altså hjulpet med.      

”NIRAS har været med til at lave den her evaluering sammen med Damvad Analytics, fordi vi metodisk er blandt de stærkeste på casestudier i virksomhederne og faganalyser på det miljøteknologiske område”, siger Jens Brandt Bering. 

MUDP er én ud tre store udviklings- og demonstrationspuljer. Udover MUDP findes også Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). 

Vil du vide mere?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Direktør

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Se også