A windfarm in the ocean

NIRAS-viden bag de kystnære havvindmølleparker

Et solidt beslutningsgrundlag har været målet for NIRAS’ tekniske input til Energinet.dk’s baggrundsmateriale (VVM-redegørelser).

20. jul 2015

NIRAS har leveret det tekniske baggrundsmateriale til tre af de seks planlagte kystnære havvindmølleparker, som er ude i offentlig høring i øjeblikket. Baggrundsmaterialet er VVM-vurderinger, som sikrer, at alle miljøaspekter bliver tænkt ind tidligt i de kommende anlægsprojekter. Midt i høringsperioden har Energistyrelsen samtidig offentliggjort, hvem der er prækvalificeret til at bygge de kystnære havvindmøller.

For NIRAS har de tre sideløbende VVM-vurderinger tilsammen udgjort en stor miljøopgave. Omkring 25 NIRAS-medarbejdere har i alt bidraget til opgaven, hertil kommer et tilsvarende antal fra underrådgivere. VVM-vurderingerne af de kystnære havmølleparker er leveret af NIRAS til Energinet.dk, som har ansvaret for dem.

Indgående on-site kendskab

”Det er vores opgave at give alle parter et så godt og fagligt solidt beslutningsgrundlag som overhovedet muligt,” forklarer civilingeniør Rikke Holm, der har været NIRAS’ hovedprojektleder på opgaven. Energinet.dk stiller VVM-vurderingerne til rådighed for alle interessenter:

”Samtidig har det været interessant at opnå et indgående on-site kendskab til alle de forhold, der i hvert fald på miljøområdet er relevante i selve undersøgelsesområdet. Vi har både undersøgt området på havet, hvor der skal sættes vindmøller op, korridoren fra havmøllerne til land, hvor der skal føres kabler indtil land – og området inde på land, hvor el-kablerne skal frem til det eksisterende el-net.”

Betina Haugaard Heron, direktør i NIRAS for Miljø og Energi, siger:

”NIRAS har været involveret i stort set alle de danske havmølleprojekter og et væsentligt antal i udlandet. Vi har erfaring fra alle faser i etablering af havmølleparker, herunder planlægning, design, udbud, optimering af konstruktion og tilsyn. Denne erfaring og indsigt er essentiel i arbejdet med forundersøgelser og VVM. I Danmark har vi valgt en udbudsmodel, hvor Energistyrelsen og Energinet.dk tilvejebringer en stor mængde data om de enkelte områder, herunder oplysninger om vindforhold, geofysik, geoteknik og miljø (VVM) forud for udbuddene. Herved byder potentielle investorer i mølleparkerne på et mere oplyst grundlag, end det er tilfældet i andre lande, og der er for dem således ikke så mange usikkerheder og risici i projekterne, som der kan være ved andre udbudsformer”.

Betina Heron tilføjer, at NIRAS sætter en ære i at levere et nemt forståeligt og neutralt beslutningsgrundlag med højt fagligt indhold til alle parter i den proces, der skal føre til, at Danmark får etableret produktion af yderligere op til 350 MW vindstrøm i 2020, hvor de kystnære havmølleparker skal være etablerede og begynde deres produktion af bæredygtig vindstrøm. En strømproduktion af den størrelsesorden svarer til cirka 350.000 parcelhuses el-forbrug.

De seks udpegede områder

Energistyrelsen igangsatte allerede i februar 2015, altså inden VVM-redegørelserne var færdige, udbuddet af de kystnære havvindmøller på i alt 350 MW i de op til seks områder. De seks områder er Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Bornholm. Det er de tre sidste områder, NIRAS har udarbejdet VVM-redegørelser for.

Planlægningen af havmølleparkerne er et resultat af energiforliget indgået den 22. marts 2012.

Energistyrelsen har prækvalificeret de tre bydere Wpd HOFOR Danish Offshore Consortium, European Energy Nearshore Consortium og Vattenfall Vindkraft A/S til at byde på at bygge de op til 350 MW havvindmøller i det kystnære udbud.