Nyhed

NIRAS-ledet projekt giver rent vand til 330.000 i Sydsudan

South Sudan Water Cultivation Niras

I Sydsudan har et stort integreret vand- og udviklingsprojekt ledet af rådgivere fra NIRAS opnået bemærkelsesværdige resultater og stor anerkendelse trods udbrud af borgerkrig. En af hovedårsagerne til succesen har været lydhørhed og lokalt ejerskab.

4. december, 2019

Rent vand til 330.000 mennesker og over 20.000 landmænd, som nu er i stand til bedre at dyrke afgrøder og udøve kvægavl. Læg dertil indkomstskabende aktiviteter og små låne- og sparekasser for kvinder, samt øget fødevaresikkerhed og levestandard for familier i området.

Og endelig har 20.000 mennesker lært at klimatilpasse sig ved at gemme regnvand til tørtiden, mens 60.000 har fået forbedret sanitet. Det er blot nogle af resultaterne af det netop afsluttede vand- og udviklingsprojekt Water for Eastern Equatoria i Sydsudan, som gennem seks år blev ledet af det danske rådgivningsfirma NIRAS med finansiering af den hollandske ambassade i landet.

Emidio Regol er en af de landmænd i Sydsudan, der har nydt godt af Water for Eastern Equatoria projektet.

Borgerkrig og umulige odds  

Oddsene var ellers næsten umulige, da det store Water for Eastern Equatoria projekt blev lanceret i Sydsudan i november 2013. Få uger efter projektets start i november 2013 udbrød der nemlig borgerkrig. Også i 2016 blev projektet afbrudt af væbnet uro.

I begge tilfælde måtte NIRAS trække sine rådgivere ud af landet i flere måneder. Urolighederne medførte endnu sværere adgang til rent vand, sundhedspleje og fødevarer for lokalbefolkningen.

Fakta om Water for Eastern Equatoria:

Water for Eastern Equatoria er et integreret vand- og udviklingsprojekt, der løb fra november 2013  til oktober 2019 under ledelse af NIRAS.

Den hollandske ambassade i Sydsudan finansierede projektet med 28,4 mio. EUR. Projektet opnåede følgende resulater:

  • Rent vand til 330.000 mennesker.
  • Forbedret sanitet til 60.000 mennesker.
  • Uddannelse i hygiejne til 135.000.
  • Uddannelse af 20.000 landmænd i forbedret jordbrug og kvægavl.
  • Klimatilpasninger for 20.000 mennesker (opsamling og lagring af regnvand).
  • Forskellige indkomstskabende aktiviteter og små låne- og sparekasser for kvinder.
  • Øget fødevaresikkerhed og levestandard for familier i området.

Imidlertid lykkedes det NIRAS' team i samarbejde med lokale aktører at vende hindringen til en fordel. NIRAS valgte i samråd med den hollandske ambassade at justere projektet, så det blev mere fleksibelt og i endnu højere grad inddrog de lokale borgere, så man bedre kunne tilpasse sig til de ændrede forhold. 

Fremtiden i egne hænder

Sydsudan stadig er en skrøbelig stat, men at folk takket være projektet tror på, at de kan forbedre deres tilværelse, øge fødevaresikkerheden og udvikle deres egne ressourcer gennem indkomstskabende initiativer.

Projektet har formået at stille skarpt på, hvordan man kan lave klimatilpasning og inddrage unge i at skabe indkomster og starte små virksomheder. Dermed bidrager projektet til at skabe et bæredygtigt og modstandsdygtigt samfund, samt modvirke migration blandt unge. 

Water for Eastern Equatoria har modtaget stor ros fra de sydsudanesiske myndigheder. Guvernøren og viceguvernøren i Torit Staten har begge udtalt, at de ikke før har oplevet så store ændringer, som dette projekt har medført de sidste år i forhold til lokalsamfundenes selvforsyning og evne til at klare sig selv. Det er på tale at bruge projektet og NIRAS’ metoder som inspiration for andre udviklingsprojekter i Sydsudan.

Emelda Jokudu med sin seks måneder gamle søn, Niras Ihiteng, der er opkaldt efter NIRAS.

Opkaldte sit barn efter NIRAS

Projektets succes har desuden givet sig udtryk i at to mødre har valgt at opkalde deres nydfødte børn efter NIRAS, som udtryk for deres taknemmelighed over projektets positive indvirkning på deres tilværelse.

En af dem er Emelda Jokudu, der er mor til seks måneder gamle Niras Ihiteng.

“Da projektet startede, havde vi ingen indtægter. Børnene blev tit sendt hjem fra skole, fordi vi ikke havde råd til skolepenge. Vi havde ikke penge til medicin, og det var svært at købe mad på markedet. Men jeg modtog træning i fjerkræopdræt og fik 11 høns. Siden har jeg solgt æg og enkelte høns på markedet. Vores situation er blevet bedre og bedre. Alene i dag har jeg solgt tre nye kyllinger,” siger Emelda Jokudu.

Vil du vide mere?

Sven Vejen Hindkjær

Sven Vejen Hindkjær

Forretningsdirektør

København, Denmark

Se også