Nyhed

NIRAS, Inuplan og AFRY skal være bygherrerådgivere på udvidelsen af Grønlands største vandkraftværk

Buksefjord Vandkraftværk Grønland 3

Rådgiverteamet N:I:A, bestående af NIRAS, Inuplan og AFRY, har vundet opgaven som bygherrerådgiver for udvidelsen af vandkraftværket ved Buksefjorden i Grønland, der er landets største vandkraftværk og forsyner Nuuk by.

21. april, 2023

Det er det grønlandske selskab NunaGreen A/S og forsyningsselskabet Nukissiorfiit, som er bygherrer på projektet, der skal øge den grønne energiproduktion fra i dag maksimalt 255 GWh årligt til en forventet fremtidig maksimal kapacitet på potentielt 660 GWh årligt. Det nuværende vandkraftværk blev oprindeligt etableret i 1993 og senere udvidet med en tredje turbine i 2008.

Nuuk oplever en betydelig befolkningstilvækst og dermed også et større forsyningsbehov. Udvidelsen af anlægget udføres ved at tilslutte endnu en sø til kraftværket, samt etablere en ny 16 km overføringstunnel fra den nuværende indtag ved søen Kangerluarssunnguup Tasersua til søen Isortuarsuup Tasia. Dermed øges den tilgængelige vandmængde fra 352 mio. m3 til 1248 mio. m3.

Buksefjord Vandkraftværk Grønland 1

Ud over projektledelse, udbud af totalentreprise, projektopfølgning og bygherretilsyn, omfatter opgaven som bygherrerådgiver også alle tekniske discipliner, herunder tunnelering, tekniske installationer, miljøforhold, anlægskonstruktioner og bygninger m.v.

Bidrag til den grønne omstilling

”Vi er både glade og stolte over, at NunaGreen og Nukissiorfiit har valgt vores team til denne vigtige opgave. NIRAS har i rigtig mange år arbejdet med vandkraft i Grønland og dette projekt føjer endnu et til rækken af projekter, hvor vi kan bidrage til den grønne energiomstilling med vores mange ekspertiser,” udtaler Carsten Heine Lund, direktør for Infrastruktur i NIRAS.

Buksefjord Vandkraftværk Grønland 5

Rasmus Johannsen fra NIRAS, der er projektchef på opgaven, udtrykker også stor tilfredshed med perspektiverne i projektet:

”Jeg ser meget frem til samarbejdet med vores gode kolleger i Inuplan og AFRY samt ikke mindst samarbejdet med NunaGreen og Nukissiorfit. Som opstart har vi afholdt en 2-dages workshop, hvor vi kom godt rundt om projektet og i fællesskab besøgte det eksisterende vandkraftværk i Buksefjorden. Der er en rigtig god energi hos alle projektets parter og stor vilje til at skabe et godt og tæt samarbejde, hvilket er forudsætningen for at lykkes med projektet”.

Som led i den overordnede plan for projektet, vil der i den kommende tid blive gennemført en markedsdialog med interesserede totalentreprenører, hvilket bliver efterfulgt af prækvalifikation hen over sommeren 2023. Herefter regner totalentreprenørerne deres tilbud, og det forventes, at kontrakten kan tildeles den vindende totalentreprenør i foråret 2024.

Buksefjord Vandkraftværk 6

Rådgiverteam med omfattende erfaring

”Vi er rigtig glade for at have fået et så kompetent rådgiverteam med på projektet, og vi føler os meget trygge ved dette samarbejde. Det er et rådgiverteam, som har omfattende og langvarig erfaring fra tilsvarende projekter, og de supplerer hinandens kompetencer rigtig godt,” udtaler Ole Ziemer, projektchef i Nukissiorfiit.

Han understreger, at NunaGreen, Nukissiorfiit, NIRAS, Inuplan og AFRY nu står over for en travl periode i forbindelse med at forberede totalentrepriseudbuddet: ”Vi vil have stort fokus på at lytte til markedet for bedst muligt at kunne tiltrække de dygtigste totalentreprenører til opgaven.”

Buksefjord Vandkraftværk Grønland 2

Det nye selvstyreejede selskab NunaGreen A/S skal eje og bygge vandkraftværket, mens Nukissiorfiit skal drive anlægget efter færdiggørelsen.

”I forbindelse med NunaGreens tilblivelse og rekruttering af kompetencer har det været vigtigt med et godt samarbejde med Nukissiorfiit, som vi også kommer til at arbejde tæt sammen med fremadrettet. Det er også helt afgørende for projektet, at der nu er valgt et erfarent team som bygherrerådgiver til denne type opgaver,” udtaler CEO Hans Ulrik Skifte fra NunaGreen.

Ud over den 16 km lange overføringstunnel indeholder projektet blandt andet etablering af en ny kraftstation med to turbiner ved siden af det eksisterende anlæg, samt anlæg af flere adgangs-, transport- og tværslagstunneler. Med den nuværende tidsplan forventes det, at den nye del af vandkraftværket kan sættes i drift i starten af 2029.

Se også:

Vil du vide mere?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Senior Vice President

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Rasmus Johannsen

Rasmus Johannsen

Projektchef

Aarhus, Denmark

+45 6034 0954