Nyhed

Natur frem for beton

Der er penge at spare ved at bruge naturen som afløbssystem frem for at bygge traditionelle regnvandsbassiner af beton, siger vandekspert i NIRAS. Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune samarbejder om et projekt, der både skal forhindre oversvømmede kældre, forbedre vandkvaliteten i Sillebro Å og skabe et rekreativt område.

27. oktober, 2011

"I stedet for at anlægge betonbassiner får vi både en smukkere løsning og langt mere for pengene."

Det siger Jørgen Skaarup, økonomi og projektchef i Frederikssund Forsyning A/S. Bistået af NIRAS samarbejder han med Frederikssund Kommune om et større projekt, der med hjælp fra naturlige regnvandsbassiner og slyngning af Sillebro Å både vil forsinke regnvandets afløb til åen, forbedre vandkvaliteten og forøge den rekreative værdi af ådalen.

Begge parter har før samarbejdet om et lignende klimatilpasnings- og miljøprojekt for Græse Å i Slangerup.

Billigere end en traditionel løsning

Jørgen Skaarup siger om det nye samarbejde:

"Under mottoet 'natur frem for beton' er det lykkedes os at finde en løsning, der er til fordel for både forsyningen og kommunen: Vi opfylder kravene i spildevandsplanen om at belaste Sillebro Å mindre, og kommunen får et bedre vandmiljø og et rekreativt område gennem ådalen. I forbindelse med at vi anlægger trykledningen til Vinge, etablerer vi også et stisystem, der hænger sammen med den hovedsti, som allerede ligger der i dag."

Ved at slynge åen og etablere seks nye regnvandsbassiner med forbassiner i tilknytning til disse sving nedsætter man ifølge projektchefen samtidig risikoen for, at Frederikssunds-borgerne får deres kældre oversvømmet, som flere oplevede efter et ekstremt regnskyl i 2007.

Jørgen Skaarup anslår, at udgiften for forsyningsselskabet vil være mindre end for en traditionel løsning.

Mere natur til samme pris

Ifølge Tine Sværdborg, teamchef i Natur og Grundvand i NIRAS, er der netop meget at spare ved at udnytte de topografiske forhold til afledning af regnvand.

"Ved at bruge de naturlige fordybninger i landskabet kan man opnå en synergi mellem afløbssystemer og natur, som både giver klimatilpasning, bedre vandmiljø og besparelser på op til 80 procent af udgifterne."

Opgør med traditionelle ingeniørløsninger

Troels Karlog, skovfoged i Natur og Miljø i Frederikssund Kommune, glæder sig over, at det endnu engang er lykkedes at samarbejde om et projekt, der sparer penge og skaber merværdi for borgerne.

"Samarbejdet er udtryk for en helhedstænkning og et opgør med en gammeldags ingeniørholdning om, at regnvand skal ned i nogle rør og hurtigst muligt ud i havet. Vi vil tværtimod bruge vandet aktivt i vores by og rekreative omgivelser. Fordelen er også, at boligerne bliver mere værd, fordi prisen på et hus stiger, når man har udsigt til vand eller bor tæt på et rekreativt område."

Projekt i to faser

Spildevandsledningen bliver anlagt i november 2011, mens slyngning af å, etablering af bassiner og stisystem påbegyndes til foråret. Om alt går vel, regner de involverede parter med, at Frederikssund-borgerne kan nyde godt af de rekreative glæder i slutningen af 2012.

Synergi mellem natur og afløbssystemer
NIRAS er involveret i flere projekter, der udnytter synergi mellem natur og afløbssystemer:

 

  • Klimatilpasning og miljø for Usserød Å: Forvaltninger og forsyningsselskaber i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal er gået sammen om et fælles klimatilpasnings- og miljøprojekt, der både skal forhindre fremtidige oversvømmelser fra Usserød Å, skabe flere rekreative områder og give bedre vandmiljø. Ved at tænke i helheder på tværs af kommuner rummer projektet store besparelsesmuligheder bl.a. ved at udnytte naturlige lavninger i landskabet.
  • Klimatilpasning og miljø for Græse Å: Samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning om at etablere et 'usynligt' lavbundsareal for Græse Å, der løber igennem Slangerup by, og som ved kraftig regn kan rumme store mængder regnvand fra de nærliggende boligområder. Udover at dæmme op for oversvømmelser er projektet med til at opfylde kravene i den kommende Vandplan. Projektet vurderes 20 procent billigere end et kloakteknisk anlæg.
  • Værløse Golfbane: Der er udført en rekreativ løsning for regnvandsafledning med fokus på forrensning inden afledning til beskyttede naturområder. Resultatet er et særligt bassinanlæg udformet som en naturlig sø med tilhørende vandløb, bredzone og bevoksede områder.
  • Maglemoserenden ved Trørød: I forbindelse med at Rudersdal Kommune skulle sanere et fælleskloakeret område ved Trørød, etablerede man en række tekniske anlæg med tørbassiner og udligningsbassiner udformet som et engareal. Projektet indeholder desuden restaurering af Maglemoserenden og Maglemosen, hvorved de rekreative forhold er blevet forbedret.

Vil du vide mere?

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Se også