Nyhed

Indbyggerne i NYE skyller toilettet ud med regnvand

Intelligent brug af regnvand er med til at forme visionerne og målsætninger for den nye århusianske bydel NYE. Syv bydele skal huse 15-20.000 indbyggere og vand bliver et centralt element i deres hverdag – både når de bevæger sig rundt i byen og når de bruger toilettet. Første etape ligger netop nu på tegnebrættet med mere end 500 boliger.

11. juni, 2014

Tækker Group har en plan. En plan om en bæredygtig ny bydel nord for Aarhus, hvor vand, natur og mennesker er de centrale omdrejningspunkter i byen. Især vand bliver en værdi i den nye bydel og vil indgå som et synligt element i byen på lige fod med grønne arealer, huse og veje.

NIRAS har udarbejdet en ambitiøs strategi til at håndtere vandet, der integrerer regnvand som et rekreativt element og som brugsvand til for eksempel toiletskyl.

Landskabsarkitekter fra Tredje Natur er ansvarlig for landskabsplanen, og NIRAS’ vandstrategi danner grundlag for arkitekternes arbejde med at udnytte alle omgivelserne maksimalt - også mellem bygningerne.

”Med vandet som centralt element i bybilledet forsøger vi at give et ærligt billede af vandets kredsløb og dynamik. Det vil sige, at borgerne nogle gange ser en udtørret sø, og andre gange høj vandstand i bækkene, som omkranser den nye bydel. Det bliver meget visuelt i NYE, hvornår vi har vand, hvor meget, og det har en direkte – og positiv - indvirkning på folks hverdag,” siger projektleder Lasse Lillevang, Tækker Group.

Skybrud og biler deler transportvej

Ud over at håndtere hverdagsregn på en synlig og ambitiøs måde, har bydelen også en innovativ tilgang til den stigende trussel fra ekstremregn. Når himlen åbner sluserne, er stier og asfalterede veje tænkt ind som transportveje for vandet, hvilket mindsker behovet for forsinkelsesbassiner og store kloakrør. De leder vandet hen til for eksempel boldbaner og parkeringspladser, der er konstrueret, så de kan klare vand i ekstreme mængder. Derved får bydelens forskellige elementer flere funktioner – og husene undgår oversvømmelse i kælderen.

”Ved at bruge veje, stier og grønne arealer til at lede vandet hen, hvor det gør mindst skade, håndterer vi skybrud intelligent. Vi skal altså ikke rørlægge os ud af kæmpe regnskyl, og samtidig får vi synliggjort de kræfter, som er på spil,” siger Carsten Fjordback, projektleder i NIRAS.

Vandet skal ikke bare væk

Et grundlæggende princip i NYE er, at regnvandet altid prioriteres og håndteres der, hvor nedbøren falder. Det sker gennem regnbede, opsamling af vand, forsinkelsesbassiner, vådområder, grønne tage samt nye søer og bække, der også udgør rekreative byrum.

Hvem bygger hvor?

 • Den nye by er en del af Aarhus Kommunes planstrategi 2009 for udvidelse af nye boligområder
 • Foreslået indbyggerantal:  10-15.000 mennesker
 • Udvikler: Tækker Group
 • Rådgivere: NIRAS, CEBRA Arkitekter, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
 • Forventet indflytning: 2016

Samtidig bliver en stor del af regnvandet genbrugt i husholdningerne. NIRAS arbejder med LUR-løsninger (lokal udnyttelse af regnvand) som at bruge regnvandet til toiletskyl, tøj- og bilvask. Ud over at spare på grundvand fra vandværket, er det også en måde at gøre forbrugeren bevidst om vandforbruget.

”Med NIRAS som partner i projektet har vi fået den helt rigtige ekspertise på vandområdet og i særdeleshed i forhold til intelligent håndtering af vand med respekt for den natur, vi rent faktisk bygger i. Vi vil gribe så lidt ind i naturen som muligt og prøver at passe arkitekturen ind i terrænet og ikke omvendt”, tilføjer Lasse Lillevang fra Tækker Group.

Ni arkitektfirmaer tegner lige nu på NYE

Tækker Group har indbudt ni arkitektvirksomheder til at tegne den nye Aarhus-bydel, der med tiden skal være hjem for 15-20.000 mennesker. De er hver blevet tildelt et byggeområde og tegner i disse uger på skitser, som skal forme byen. Det er planen, at arkitekternes bud på bygninger og landskabsplan skal være klar i løbet af sommeren 2014.

Næste skridt er en lokalplan med udgangspunkt i arkitekternes bud på tegningerne til NYE’s første boliger.

LÆS MERE: Ni arkitekter skal tegne ny bydel

Lokalplanområdet omfatter 17,3 ha, og med en bebyggelsesprocent på 40, kan NYE rumme 67.000 etagekvadratmeter.

Opholdsarealer og fælles friarealer:

 • 3 ha anvendes til bygningernes fodaftryk
 • 1 ha anvendes til fordelingsveje
 • 2,4 ha anvendes til boligveje og parkering
 • 0,4 ha anvendes til regnvandsbassiner
 • Desuden er omkring 2,8 ha kommunale arealer
 • 7,7 ha, til opholdsarealer og fælles friarealer

Se også