Nyhed

Haver i ‘De Gamles By’ hjælper København mod ekstremregn

De Gamles By

Et nyt projekt i ‘De Gamles By’ i København kombinerer skybrudssikring med etablering af attraktive grønne områder for ældre. NIRAS ser et stort potentiale i forretningsområdet.

29. juni, 2017

Der var blød jazz, liflige bobler og skåltaler, da plejecentret Kastanjehusene den 15. juni kunne indvie en række nye, topmoderne haver for centrets beboere.

Haverne er designet til at øge livskvaliteten for de ældre, men det er ikke det eneste formål. Som noget relativt nyt er renoveringen af haverne tænkt ind som en del af Københavns forsvar mod ekstreme regnskyl, fortæller senioringeniør i NIRAS Esben Ravn Iversen.

”Københavns Kommune og forsyningsselskabet HOFOR ønsker bedre kapacitet til at håndtere kraftig nedbør, og dette er én af flere brikker i det spil, siger Esben Ravn Iversen.

Øget livskvalitet

De Gamles By er et historisk område med ældreboliger og plejehjem på Nørrebro. Flere ældre med demens bor i byen, hvor haverne med sine mange sanseindtryk giver bedre mulighed for at øge beboernes livskvalitet gennem aktivering og genoptræning, fortæller Christina Lilliedal, forstander i De Gamles By.

”Som beboer bliver man bedre mindet om dele af livet, som man måske har glemt eller er forhindret i at leve som dement eller kørestolsbruger. Det kan være dufte, lyde eller et par som kysser på en bænk. Samtidig giver det god mening, at man bruger området til at passe på verden og på os selv,” siger Christina Lilliedal.

Landskabsarkitekt SLA har fungeret som hovedrådgiver på haveprojektet, hvor NIRAS har haft ansvar for de ingeniørmæssige discipliner. Haverne er anlagt i første halvår af 2017 og har krævet en række innovative løsninger. Helt konkret har NIRAS designet og beregnet en række nye afløbssystemer, der leder regnvand fra tagene ned i mindre bassiner kaldet regnbede.

Vand uden om kloakkerne

Bedene har en dybde af 30-40 centimeter og er tilplantet med forskellige blomster og urter. 
Grusstier snor sig omkring regnbedene, hvorfra vandet siver videre ned til grundvandet og dermed uden om de overbelastede kloaksystemer i København.

I haverne er der desuden opstillet forskellige motionsredskaber, bænke og terrasser.

”På den måde danner man et varieret havemiljø samtidig med, at man håndterer vandet på en smart måde,” siger projektleder Hanne Bruun Møller fra SLA.

Smart løsning til frostsikring

Vandet føres fra tagene til regnbedene ad chausséstensrender og via ledninger, som løber ned under stierne og op i regnbedene. Ledningerne anvender de forbundne kars princip, hvor vandet vil løbe ud, så længe udgangssiden på ledningen er lavere en indløbssiden. Brugen af denne teknologi er ikke set før i samme udstrækning, forklarer Esben Ravn Iversen.

”Princippet er egentlig enkelt nok. Det svære er at anvende det i Danmark, hvor du risikerer minusgrader, og frost kan ødelægge rør og ledninger, hvis vandet står i ledningerne. Derfor har vi indbygget et lille dræn i bunden af ledningerne, så vandet ikke bliver stående, men siver ud i perioderne mellem regnen. På denne måde virker systemet året rundt,” forklarer Esben Ravn Iversen.

Klimatilpasning i byrummet

Kastanjehaverne er NIRAS’ fjerde projekt af denne karakter i København. Et spirende forretningsområde, som Esben Ravn Iversen venter sig meget at de kommende år, fordi stadig flere byrum bliver opdateret med grønne arealer, der samtidig indgår i kommunens overordnede skybrudsplan.

Selve udførelsen af klimatilpasningsprojekterne er ofte kompleks, fordi byrummene ”under jorden” mange steder er brugt intensivt til eksempelvis fjernvarme, spildevand og vandforsyning. Ikke alle steder egner undergrunden sig til denne type projekter, forklarer senioringeniøren.

”Haverne ved Kastanjehusene var derimod oplagte til formålet, fordi der ikke er ledninger i undergrunden. Til gengæld er der masser af små rum, som kan bruges aktivt, og dermed kan vi sikre, at tingene går op i større enhed.”

Vil du vide mere?

Esben Ravn Iversen

Esben Ravn Iversen

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4534

Se også