Nyhed

Græs skal revolutionere landbruget

Graes Protein Artikel Small (1)

En gamechanger: Landbruget kan fjerne en kæmpe andel af sit klimaaftryk ved at fodre grise med planteprotein baseret på græs. Første fuldskala fabrik med ny teknologi bliver indviet i Danmark til maj 2021.

26. januar, 2021

Det kan lyde enkelt – men det handler om helt almindeligt, grønt græs. Ny dansk forskning og innovation har nu knækket koden til, hvordan man kan trække protein ud af græs på en effektiv måde. Det kaldes bioraffinering med et generelt begreb som dækker over metoder, der kan forædle eller øge værdien af naturens mere basale ressourcer. Perspektiverne er vidtrækkende!

Det danske landbrug producerer mange mio. grise om året – primært til eksport af grisekød – og de mange grise bliver fodret med sojaprotein, som bliver sejlet til Danmark fra Sydamerika og Kina.

Frisk græs kan bruges som foder til de to-mavede dyr – køer, får og geder – men det kan ikke fordøjes af grise og høns. Ikke før nu, hvor den nye metode, som er udviklet i Danmark, kan udtrække protein i pulverform fra græs, som derfor kan blandes i foder og give grisene det protein, de har brug for.

Dermed kan landbruget fjerne én af de helt store poster på klimaregnskabet ved at benytte protein baseret på græs i stedet for soja. Den udvikling forfølger selskabet BioRefine Denmark nu.

Første fuldskala fabrik på vej

I sommeren 2020 købte selskabet BioRefine Denmark anlægget Nybro Tørreri, som ligger ved Varde. På Nybro Tørreri har man i forvejen arbejdet med at fremstille piller til dyrefoder af høstet græs.

Projektets parter

  • DLG – internationalt landbrugsselskab, som bl.a. fremstiller foder, ejet af danske landmænd
  • Danish Agro – internationalt landbrugsselskab, som bl.a. fremstiller foder, ejet af danske landmænd
  • DLF – en global frøvirksomhed, der producerer og afsætter frø til bl.a. græsmarker, ejet af danske landmænd
  • BioRefine Denmark – et nystiftet selskab ejet af DLG, DLF og Danish Agro
  • Projektet om at ombygge Nybro Tørreri er støttet af GUDP. NIRAS er totalrådgiver på opgaven.

Nu arbejder BioRefine Denmark på højtryk for at omstille det tidligere tørreri til landets første fuldskala fabrik, der med nye teknologier skal fremstille planteprotein af græs.

”Vi regner med at starte proteinproduktion i maj 2021, og vi kan mærke, at der er meget stor interesse fra avlere i området, ja, sådan set fra hele landet. Vi satser på kommerciel drift fra dag ét, og derfor tilbyder vi en attraktiv afregning for græs, der kan konkurrere med de afgrøder, vi i forvejen kender,” siger Vagn Hundebøll, der er adm. direktør i BioRefine Denmark og vicekoncerndirektør i DLG.

En gamechanger for landbruget?

NIRAS hjælper med at projektere og bygge den første fabrik i Danmark, som altså forventes at stå klar 1. maj 2021. Det sker efter tests på forsøgsstationen i Foulum og efterfølgende procesudvikling og tests i Nybro.

”Det, der er rigtig interessant, er, at fabrikken skal have en kapacitet til at tage 50 ton græs ind i timen i 24-timers drift i hele sommerhalvårets 120 dage, hvor landmændene kan levere frisk græs. Det er nogle voldsomme mængder, og jeg er overbevist om, at perspektiverne i denne udvikling bliver en gamechanger for landbruget,” siger Erik C. Wormslev, som er udviklingschef i NIRAS. Han fortsætter:

”Vi tror, at det her kan føre til en bølge, hvor der skal bygges flere af denne type anlæg i Danmark, og hvor mange landbrug vil omlægge fra at producere fx korn til græs. Det er lettere at dyrke, har lavere miljøbelastning og nu kan det altså også bruges som foder i svinestaldene.”

Græs kan også blive menneskeføde

Helt fra projektets start er den nye fabrik ved Varde blevet designet med et særligt fokus på fødevaresikkerhed. Det skyldes, at proteiner fra græs på den lange bane også kan blive udnyttet til plantebaseret føde til mennesker.

Udover det primære formål – at udnytte protein fra græs – undersøger man også mulige potentialer for at raffinere processens restprodukter. Det handler om at udnytte spildevand og fibermateriale fra produktionen – eksempelvis til produktion af biogas, isolering mv.

Fordele ved græs som proteinkilde

  • Græs er en flerårig afgrøde. Dermed undgår landmænd at pløje og så hvert år. Hvilket reducerer CO2 belastning.
  • Græs skal heller ikke bruge så meget gødning og plantebeskyttelsesmidler, som andre afgrøder, og derfor reduceres udvaskningen af kvælstof til vandløb, fjorde og havet.
  • Meget CO2 kan spares ved at reducere importen af soja fra Sydamerika og Kina.

Vil du vide mere?

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Udviklingschef, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Johannes Overgaard

Johannes Overgaard

Seniorprojektleder

Aalborg, Denmark

+45 2948 3386

Se også