Woman putting styrofoam in bin

Genbrugt flamingo bliver til gulve

De grønne industrielle symbioser trives i Holbæk og flere andre kommuner. Borgerne vil gerne gøre en ekstra indsats med sortering af affald, når de kan se, at det virker.

16. jul 2015

Borgere i Holbæk, som får mulighed for at sortere deres affald, er mere motiverede for at sortere affaldet end folk er de fleste andre steder. For på den måde kan alle i Holbæk fra 2015 gøre noget godt for miljøet, og de vil samtidig tjene penge på det. Godt nok er det meget få penge og indirekte, fordi borgerne med sorteringen hjælper Holbæk Forsyning A/S til at spare nogle i den store sammenhæng mindre beløb. Men hvad der er sparet er tjent og gives videre til folk i form af billigere eller bedre ydelser.

Et af nøgleordene i den lokale succeshistorie er symbioser, grønne industrielle symbioser, mellem på den ene side affald fra Holbæk Forsyning A/S’s genbrugspladser og spildevandsrensning – og på den anden side virksomheder med aktiviteter i lokalområdet. En af virksomhederne er Galaxe Gulve, som benytter det lette og isolerende plastmateriale flamingo i sin produktion af lette betongulve af mærket Thermozell.

”For et par år indgik vi den første aftale om at få det indsamlede flamingo fra genbrugsstationerne hos Holbæk Forsyning. Siden har vi også indgået aftaler med selskaberne i Odsherred og Roskilde om at få deres flamingo. De leverer det til os i containere, og vi finsorterer det og kører det gennem vores kværne, sådan at det bliver til kugler, der kan anvendes i vores gulve,” forklarer direktør og ejer af Galaxe Gulve, Hans Rasmussen.

Stor villighed til at sortere

Dermed slipper Holbæk Forsyning A/S, som står for affaldsbehandling i kommunen, for at køre sit flamingo til forbrænding i Roskilde og betale afgift for det. Foruden at have sortering på genbrugsstationerne har Holbæk Forsyning A/S i det seneste halvandet år som et forsøg haft ekstra affaldsbeholdere til plast og metal placeret hos 1.000 husstande. Forsøget at gået så godt, at det til næste år rulles ud i hele kommunen.

”Vi har undersøgt, om husstandene er villige til at sortere deres affald, og det kan vi se, at de i høj grad er,” siger administrerende direktør for Holbæk Forsyning A/S, Susan Münster.

Holbækkerne har fået at vide, hvordan Holbæk Forsyning A/S arbejder sammen med lokale virksomheder om at genbruge det materiale, der er affald for borgeren i de 1.000 husstande, men en ressource for virksomhederne.

”At man som kunde oplever, at man får noget igen, er i meget høj grad motiverende for viljen til at sortere affaldet,” påpeger Susan Münster.

Holbæk Forsyning A/S har flere symbioser i sin pipeline, herunder et projekt som skal gøre spildevandsslam til god forureningsfri gødning sammen med læsket kalk, der er et en overskydende ressource fra produktionen af gas i den lokale afdeling af gasproducenten Strandmøllen.

Direkte innovation

Men Holbæk Forsyning S/S har også netop søgt og fået tilsagn om støtte til udvikling af et nyt lille affaldssorteringssystem, der skal kunne anbringes under køkkenvasken i borgernes hjem og anvendes til affaldssortering. Det ny system skal gøre det nemmere for borgerne at sortere affaldet. Pengene til udviklingen er bevilget fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram, det såkaldte MUDP-program. Med den rigtige beholder skulle borgernes motivation til at sortere deres affald gerne stige endnu mere.

”Det er et godt eksempel på, at Forsyningsselskaberne også direkte kan være med til at drive innovationen, lige som det også sker inden for spildevandsområdet,” siger Christian Eriksen fra NIRAS, der som en del af den nationale task force om at fremme industrielle symbioser rådgiver ikke bare Holbæk Forsyning A/S, men virksomheder og forsyningsselskaber i hele Region Sjælland, Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune.