Nyhed

Filskov Energiselskab - Sådan udnyttes EL biproduktet fra varmeproduktionen

Image0000001 (005)

Med tanke på den grønne omstilling og mangel på energi, bidrager Filskov Energiselskabs varmeproduktion også til elnettet hos forbrugeren i Filskov. En gevinst der styres med en automatiseret ugeplan.

29. marts, 2023

Filskov Energiselskab har produceret varme til forbrugerne i Filskov og omegn siden 1992. Det hele startede med en gruppe af landmænd og byboere, der drøftede mulighederne for fjernvarme til Filskov by. Energiselskabet har i dag godt 280 forbrugere, som modtager fjernvarme og el fra værket.  

Kraftvarmeværket har siden 1995 primært brugt biogas som varme energi kilde, og der arbejdes konstant på at optimere udnyttelsen af biogassen. Gennem energiselskabets levetid har man skiftet den primære energi kilde fra først fils, til træpiller og nu til biogas. 

Energiselskab i udvikling  

Filskov Energiselskab har, på trods af deres størrelse, tårnhøje ambitioner for deres energiselskab. De bestræber sig, hele tiden, på at udvikle sig og optimere produktionen, så forsyningen leverer det bedste produkt til byens forbrugerne. Dette også med tanke på at bidrage til den grønne omstilling. Med en grøn og effektiv målsætning er der løbende designet og udviklet på deres anlæg, bl.a. automatiseret anlægget med et SCADA system, tilkoblet gasmotorer, kedler og meget andet. En udvikling som NIRAS Automationsafdeling gennem tiden også har deltaget i. Både som sparringspartner, rådgiver, designer og udvikler. 

Målsætningen er at udnytte biogassen bedst muligt. Filskov Energiselskab kører et cirkulært samarbejde med de lokale landmænd. Selskabet får biomassen hjem for at udvinde biogas fra massen, hvorfra den udtagende gas bliver til varme- og elproduktion. Herefter får landmændene biomassen tilbage og bruger det som gødning på markerne. 

Energiselskabets målsætning er også at opnå en symbiose af varmeproduktionen til biprodukter, nemlig el, og dermed bidrage til energi, som i dag er i høj kurs. 

Automatiseret ugeplan på elproduktion 

Filskov Energiselskab er en mangeårig kunde hos NIRAS Automationsafdeling. I tæt samarbejde er der sket udvidelse og optimering af kraftvarmeværket. Senest med henblik på bedst mulig udnyttelse af elproduktionen i forhold til ”el-spot-prismarkedet”. 

Samspillet mellem Filskov Energiselskab og NIRAS’ automationsingeniører består af at forny og optimere de automatiserende proces dele i anlægget, herunder et SCADA og PLC system.  

Her ses en gasmotor, der genererer biproduktet EL. Til højre i billedet kan ugeprogrammet tilgås.

Det tætte samarbejde er også resulteret i en undersøgelse af, hvordan man bedst udnytter biprodukterne fra varmeproduktionen. I dette tilfælde produktionen af el med værkets gasmotorer.  

Her et udpluk af ugeprogrammet, hvorfra start og stop styres.