Nyhed

Et låg af haveaffald reducerer udslip af drivhusgas fra gammel losseplads

Biocover Assens Forsyning

Genbrugspladsen i Assens ligger oven på en gammel, nedlukket losseplads, som producerer den klimaskadelig gas, metan. Et nyt biocoveranlæg med Assens Forsynings komposterede haveaffald omdanner metanen til kuldioxid, som påvirker klimaet langt mindre.

26. juni, 2020

Selvom det er længe siden, at man deponerede organisk affald i lossepladsen, siver der ifølge Assens Forsyning fortsat store mængder af drivhusgassen metan ud på grund af omdannelsen af det organiske affald, man før i tiden samlede ind og deponerede på lossepladsen og dækkede til med jord.

For at nedbringe udsivningen har Assens Forsyning med NIRAS som rådgiver bygget et 2.000 kvadratmeter stort biocover-anlæg baseret på komposteret haveaffald fra egen produktion. Hvor metanen tidligere trængte op gennem jorden og videre op i atmosfæren, har anlægget til formål at opsamle og lede den producerede metan fra lossepladsen til biocoveranlægget. Her omdanner de naturlige mikroorganismer i komposten metanen til kuldioxid og vand.

Stor klimaeffekt for få penge

NIRAS har rådgivet om biocover-løsningen, og ifølge seniorkonsulent Søren Dyreborg er et biocoveranlæg en af de mest samfundsøkonomiske metoder i forhold til at opnå en stor klimaeffekt for få penge.

”For en losseplads med en udsivning af metan, hvor det ikke er økonomisk rentabelt at etablere en gasindvinding, er et biocoveranlæg et oplagt valg for at reducere udsivningen af metan fra lossepladsen. Et biocoveranlæg er et passivt system, som stort set passer sig selv i modsætning til et pumpeanlæg, som skal serviceres ofte,” siger Søren Dyreborg.

Se Assens Forsynings droneoverflyvning af biocoveret.

 

Teknologien bag biocover-metoden

Et biocover består dels af et gasopsamlingslag, hvor den opsivende metan kan samles op og fordeles jævnt over hele biocoverarealet, dels af et kompostlag oven på gasopsamlingslaget.

I komposten bliver metanen omdannet til CO2 af naturligt forekommende mikroorganismer. Da metan er en ca. 25 gange kraftigere drivhusgas end CO2, resulterer dette i en betydelig mindre klimapåvirkning.

Man etablerer biocoveranlæggene i de områder, hvor der kan måles en markant udsivning af metan. I de fleste tilfælde bliver de nedgravet 10-15 cm i den eksisterende afdækningsjord.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at etablere biocoverne direkte på udsivningsområderne. Her kan der f.eks. etableres et gasopsamlingsområde, hvorfra gassen transporteres til et biocoveranlæg tæt på.

Pulje fra Miljøstyrelsen på 178 mio. kr.

Som en del af Folketingets klimaplan-  og med det formål at reducere udsivningen af metan til atmosfæren fra danske lossepladser og deponier - blev der i 2016 afsat 178 mio. kr. i tilskudsmidler til at etablere biocoverløsninger – den såkaldte biocoverordning – via Miljøstyrelsen.

Langt mindre udsivning

Forud for etableringen af biocoveranlægget udførte miljøingeniør Rune Emil Jacobsen fra NIRAS overflademålinger, der identificerede de områder, hvor udsivningen af metan var størst. Herudover viste totalmålinger udført af FORCE Technology, at der fra den tidligere losseplads var en samlet udsivning af metan på 7,5 kilo pr. time.

Efter etableringen af biocoveranlægget gennemførte man nye totalmålinger. Resultaterne viser en reduktion på 60 procent, hvilket ligger på det niveau, som man håbede at kunne opnå med initiativer over for de væsentligste udsivningsområder.

”Erfaringen fra andre lossepladser viser, at det er muligt at reducere udsivningen signifikant. Resultatet afhænger dog meget af, hvorledes udsivningen sker, hvordan lossepladsen er indrettet, hvad den anvendes til i dag, og hvilke praktiske forhold der er,” siger Søren Dyreborg.

”Vi er rigtig glade for, at vi med det nye biocoveranlæg kan anvende vores egen kompost som medium for bakterier, der nedbryder den kraftige drivhusgas-metan ved oxidering til kuldioxid, sådan at vi kan reducere udledningen. Samtidig glæder vi os over at bidrage til Assens Kommunes strategi om at nedbringe udledningen af drivhusgasser og være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030,” siger drifts- og affaldschef Søren Rasmussen fra Assens Forsyning. 

Potential i Skandinavien og Europa 

NIRAS har stået for biocoveranlæg på mange andre lossepladser, og selve teknologien har knowhow-potentiale i forhold til vores nabolande og resten af Europa, vurderer Søren Dyreborg.”Efter at Miljøstyrelsens tilskudsordning til at etablere biocoveranlæg er der opnået rigtig mange danske erfaringer med biocoveranlæg,” siger Søren Dyreborg og fortsætter:

”Nu er det kun et spørgsmål om, at resten af Europa følger i Danmarks grønne fodspor.”

Vil du vide mere?

Søren Dyreborg

Søren Dyreborg

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4376

Rune Emil Jacobsen

Rune Emil Jacobsen

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 6020 8060

Se også