Nyhed

Elektrokinetik og bakterier renser forurenet jord

Rich Earth

Med banebrydende metode skal NIRAS som de første i verden udføre elektrokinetisk stimuleret biologisk jordoprensning i fuld skala.

25. oktober, 2012

EK-BIO, der her får verdenspremiere, sætter ind mod en af jordforureningens vanskeligste udfordringer: lerholdig jord forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Det banebrydende oprensningsprojekt i Skuldelev udføres for Region Hovedstaden og løber over de næste 6 år.

Succesrigt amerikansk-dansk samarbejde

NIRAS udfører opgaven i samarbejde med det amerikanske specialistfirma Geosyntec Consultants og en elektrokinetik ekspert fra US Army Engineer Research and Development Center.

Parterne har tidligere gennemført laboratorieforsøg (2010) og pilotforsøg på lokaliteten (2011) for Region Hovedstaden for at demonstrere metodens anvendelighed inden design og implementering af fuld-skala oprensningen.

”Metoden har stort potentiale, da der på mange forureningssager i Danmark findes kraftig forurening i tætte leraflejringer. Det er en meget stor udfordring af oprense forurening i ler og det er kun ganske få metoder, der til dato kan imødegå denne udfordring tilfredsstillende,” fortæller Charlotte Riis, ekspertisechef hos NIRAS.

Mad til bakterierne

Oprensning af chlorerede opløsningsmidler foregår ved at stimulere den biologiske nedbrydning med tilsætning af specielle bakterier og substrat (mad til bakterierne). En vellykket oprensning kræver imidlertid, at der opnås kontakt mellem det man tilsætter og forureningen i jorden. Dette er den primære udfordring i tætte aflejringer, såsom ler.

EK-BIO teknologien etablerer et elektrisk felt gennem jorden, ved at påtrykke en lav-spændings jævnstrøm til elektroder, der installeres gennem den del af jorden som ønskes behandlet. Herved skabes der en elektrisk gradient i jorden mellem elektroderne og de polære stoffer kan vandre gennem jorden uafhængig af jordens hydrauliske egenskaber. Det tilsatte substrat er polært, hvorfor det vil transporteres ved ionvandring. Bakterierne transporteres ved elektroosmose, altså ved vandtransport, induceret af den påtrykte strøm.

Vil du vide mere?

Charlotte Riis

Charlotte Riis

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 4810 4323

Se også