Drone pilot instructor flying a drone on a field
Dronepilot Søren Rolin efter take-off. NIRAS har tilladelse til at flyve med droner i det danske luftrum. I Danmark kræver det særlige tilladelser at bruge droner, og de må ikke flyve højere end 100 meter.
nyhed

Drone måler motorvejsbro præcist og uden at bremse trafikken

Droner måler langt mere præcist og deltaljeret, end en landmåler er i stand til. Sådan har NIRAS foretaget opmålinger af en bro ved Holbækmotorvejen – dermed undgår man samtidig, at arbejdet bremser trafikken.

22. maj 2017

NIRAS har gennemført en droneopmåling for entreprenøren Zacho-Lind A/S, der har fået til opgave af Vejdirektoratet at anlægge en ny vej på motorvejsbroen, som løber over Brøndbyvester Boulevard.

Den eksisterende vejbelægning skal brydes op og gøres vandtæt, da det vil øge broens levetid og beskytte betonkonstruktionen. Entreprenøren skal bruge opmålingen til at udarbejde præcise trafikplaner med midlertidige vejstriber, til at fastlægge præcise etapeskel i forhold til faldforhold og til beregning af mængder.

Droner måler mere præcist end landmålere

Inden dronen bliver sendt op i luften, lægges punkter ind i en GPS, som angiver den rute, dronen skal flyve. Den bliver efterfølgende sendt til vejrs med et kamera, som tager de billeder, der senere bliver til en 3D-model af broen. Droneopmålingen er langt mere præcis end en landmåling, som er den klassiske metode til opgaven, fortæller seniorspecialist i NIRAS Søren Rolin.

”Vi får en langt større datatæthed med dronen. Når en landmåler skal foretage en opmåling, så måler han et punkt hver femte meter, men med dronen er der kun 20 millimeter mellem hvert punkt, og det gør det langt mere præcist”.

Dronen kan tilmed frasortere de biler, som kører på vejen, mens dronen tager billederne. Efter dronen har opmålt broen og taget de nødvendige billeder, så bliver de indhentede data kørt igennem fotogrammetrisk software, som skaber en 3D-model af broen. Entreprenøren kan efterfølgende bruge modellen, når han skal genetablere vejen. Det kræver blot gode vejr- og lysforhold, og så har dronen effektivt og hurtigt udarbejdet en totalopmåling af den store motorvejsbro, hvor fem spor løber i hver retning.

Ingen trafikgener ved en droneopmåling

Det var vigtigt for entreprenøren og Vejdirektoratet, at opmålingen ikke generede den massive trafik, som hver dag afvikles på Holbækmotorvejen. Dronen er derfor en effektiv løsning, da bilisterne på motorvejen aldrig opdager, at den bro, de kører på, er ved at blive opmålt.

”Med en droneopmåling undgår man at bremse trafikken. Havde det været en landinspektør, som skulle udføre opmålingen, ville det kræve en trafikomlægning, når han skulle gå på broen. Og en trafikomlægning er meget dyr og til stor gene for folk,” siger afdelingsleder i NIRAS Finn Berthelsen.

NIRAS har tilladelse til at operere med droner i det danske luftrum. Det kræver nemlig særlige tilladelser og dispensationer at bruge droner i Danmark, og de må ikke flyve højere end 100 meter.

Fremtiden for droner

Droneteknologien har store potentialer, og det er et område i vækst. Men en række ting gør, at udviklingen kun langsomt bevæger sig fremad. Mange entreprenører har endnu ikke fået øjnene op for dronens potentiale, fortæller Søren Rolin.

”Rigtig mange entreprenører kunne drage nytte af de nye metoder til opmåling. Ofte kan det bedre betale sig, at man bruger en drone til opmålingen i stedet for traditionel landmåling.”