outside recreational area
Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen på Østerbro i København er blevet omdannet til nye klimatilpassede, grønne kvarterer som led i kommunens vision om at skabe nye klimakvarterer i hovedstaden.
Nyhed

Den nye, skybrudssikrede Skt. Kjelds Plads er indviet

Københavns Kommunes store flagskibe inden for skybrudsprojekter er indviet. Den grønne Skt. Kjelds Plads er med sine klimaløsninger med til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

25. feb 2019

Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen på Østerbro i København er blevet omdannet til nye klimatilpassede, grønne kvarterer som led i kommunens vision om at skabe nye klimakvarterer i hovedstaden. I lørdags blev projektet indviet, og de mange fremmødte kunne med egne øjne se de mange klimaløsninger, der skal sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl. Samtidig er projekterne med til at give kvarteret et grønt løft.

Smarte skotter holder regnvandet rent

Blandt de grønne løsninger er en ny skybrudsledning under Bryggervangen, som sørger for at opsamle alt regnvandet – også fra de fleste tagrender på vejen – og lede det mod Skt. Kjelds Plads.

Her kommer det blandt andet igennem store afløbsrender, der er integreret i fortovene. De afvander fortovene for at få vandet væk, mens specialdesignede skotter fører det opsamlede regnvand ud i LAR-bede (Lokal Afledning af Regnvand), hvor det kan sive ned. Skotterne kan lukkes om vinteren, så LAR-bedene og beplantningen ikke bliver ødelagt af det vejsalt, som følger med vandet.

Er regnmængden for massiv, leder en brønd det overskydende vand videre til en større eksisterende skybrudsledning under Landskronagade, som leder vandet helt ud til Øresund.    

30 % procent mindre vand i kloakken

NIRAS har som ingeniørrådgiver dimensioneret og projekteret vejbelægninger med asfalt, vejkasseopbygninger, afløbssystemer både i jorden og langs fortovene, skotter og afløbsrender samt den nye skybrudsledning.  

Afdelingsleder Charlotte Baden Lindberg fra NIRAS er tilfreds med resultatet: ”Den nye skybrudssikring reducerer vandmængden med 30 %, når det løber ud i den offentlige kloak. Samtidig har vi designet skot-løsningerne, så de kan klare den store mængde vand og er nemme at betjene. Det er en stor gevinst, at vi kan sortere det forurenede vand fra bedene.”

Den helt store udfordring har været at udarbejde kravene til afløbsrenderne og nedsivning.

”Bryggervangen i retning mod Skt. Kjelds Plads hælder 5 promille, og det kræver, at renderne skal kunne klare en stor mængde vand, ligesom nedsivningen i bedene skal kunne følge med. Det har været en lang og spændende proces at beregne.”      

Hun glæder sig over den grønne udsigt, hvor der før var en grå rundkørsel: ”Alle de store træer er plantet, og det ser godt ud. Det er en grøn oase, og jeg glæder mig til at se de 35.000 stauder, som bliver plantet i foråret.”