Nyhed

Danmarks klenodier forbereder store-flyttedag

Bogtrykker

Konservatorer, konserveringsteknikere og håndbogbindere på Det Kgl. Biblioteks Bevaringsafdeling skal snart flytte værksteds- og kontorlokaler til en ny lokation. Det kræver stor forståelse hos arkitekt og ingeniørrådgiver for specialisternes komplicerede arbejdsgange med Danmarks kulturskatte.

5. august, 2020

Nænsomt håndarbejde med at forgylde titler på bøger, og foroverbøjet koncentration med at konservere papir, der er nedbrudt af skimmelsvamp. De 20 kulturskatte-specialister på Det Kgl. Biblioteks Bevaringsafdeling nørkler med hver deres fagområder, og det stiller specielle krav til arbejdspladsen i forhold til lys, luft, kulde og varme.   

Selvom det måske kun er hver femte år, at afdelingen modtager lange pergamentruller, skal der alligevel være plads til at kunne håndtere dem. Derfor er det lidt af et puslespil at indrette afdelingens nye faciliteter, som personalet flytter til, fordi deres nuværende lejemål er blevet opsagt.

Afdelingsleder for Bevaringsafdelingen Marie Vest og hendes kolleger prioriterer at forberede flytningen med arkitekter og ingeniører for, som hun udtrykker det:

”Vi ønsker at blande os. Vi tror ikke, at nogen forstår de mange forskellige arbejdsgange i værkstedet, fordi arbejdet spænder så vidt og er helt afhængigt af både genstandene og de skader, som vi skal behandle,” forklarer Marie Vest.

Selvantændelige materialer

NIRAS er rådgiver på de ingeniørtekniske forhold i de nye lokaler, og projektleder Mathilde Neldeborg fortæller, at afdelingens medarbejdere f.eks. har brug for det helt rette lys.

”Lyset skal give en korrekt farvegengivelse og må ikke skifte karakter, når man ændrer placering af en genstand. Selv små nuanceforskelle skal ses ens overalt på værkstedet. Indeklimaet er også en vigtig faktor, da der hverken må være for varmt eller koldt, for fugtigt eller for tørt,” siger Mathilde Neldeborg.

”UV-lyset, som findes i dagslys, kan nedbryde vores genstande. Derfor er det bl.a. nødvendigt med effektiv solafskærmning. Der må heller ikke komme skadelige stoffer ind udefra via ventilationen, så også luftindtaget kontrolleres ved at indsætte filtre. Vi arbejder med materialer som f.eks. fotografiske negativer af cellulosenitrat, som kan selvantænde. Vi har derfor ønsket køling i bestemte rum, så vi også kan holde temperaturen nede på en varm sommerdag,” siger Marie Vest.

Om Bevarings-
afdelingen

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek. Biblioteket

har en omfattende samling af både digital og fysisk karakter. Bevaringsafdelingen råder

over et bevaringsværksted, som tager sig af den fysiske bevaring af f.eks.

nedbrudte kulturarvsgenstande, behandling af vandskadede materialer og nyindbinding af tidsskrifter.

I Bevaringsafdelingen arbejder konservatorer, konserveringsteknikere og håndbogbindere med at konservere, sikre og dokumentere bibliotekets samlinger. Arbejdet er sammensat af mange forskellige opgaver, som spænder over praktiske konserveringsopgaver og udstillingsopsætning til forskning i bevaringsmetoder.

Overordnet kan arbejdet deles op i konservering, forebyggende bevaring, håndbogbinding og forskning.

Væk med vådt overtøj

En helt anden udfordring er, at Bevaringsafdelingen flytter til færre kvadratmeter, men stadig skal kunne rumme de mange forskellige arbejdsprocesser og -materialer som f.eks. at koge lim og reparere kort og bøger med vandskader.

”Løsningen er ikke at lukke en dør i indretningsplanen, men hele tiden tænke multifunktionalitet,” siger Marie Vest.

H+ Arkitekter og en procesfacilitator fra INNOBA har i den forbindelse afholdt en række workshops med hele Bevaringsafdelingen om indretningsforslag, hvor stort som småt er blevet vendt. Helt ned til detaljer som, hvor man skal hænge det våde overtøj, og hvor man skal placere kantinen, da der ikke må være mad og drikke tæt på bibliotekets gamle genstande.

Indretningsprocessen løb netop hen over de måneder, hvor der var nedlukningen på grund af Corona, men fordi opsigelsesdato og flytning lå fast, har det været vigtigt at køre processen videre. Det lykkedes med virtuelle workshops og nye inddragelsesformer.

Afdelingsleder for Bevaringsafdelingen Marie Vest glæder sig til at tage de nye lokaler i brug i slutningen af marts 2021. Foto: Det Kgl. Bibliotek.

”Vi ser frem til, at værksteder og kontorer er tænkt ind, så de fungerer i et naturligt arbejdsflow, og at vi kan se hinanden, selvom vi arbejder med hvert vores fagområde,” siger Marie Vest.

For projektleder Mathilde Neldeborg fra NIRAS har det været en oplevelse at træde ind i en anden verden.

”Man kan let overse, hvad der foregår af fantastiske ting omkring en. På Det Kgl. Bibliotek gemmer de mange ting f.eks. to eksemplarer af alle danske bøger – lige fra Jumbobøger til litterære værker, faglitteratur og firmapublikationer. Derfor er de opgaver, som Bevaringsafdelingen løser, også meget forskellige. Det har været fedt at opleve den særlige biblioteksånd og medarbejdernes passion for deres fag. Jeg ser frem til at aflevere de færdige lokaler og se medarbejderne tage dem til sig,” siger Mathilde Neldeborg.

Vil du vide mere?

Mathilde Neldeborg

Mathilde Neldeborg

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 2761 3957

Lars Dybdahl Nielsen

Lars Dybdahl Nielsen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 5120 5895

Se også