ALECTIA-Fonden, som i dag er fusioneret med NIRAS-Fonden, giver 100.000 kr. til IUG

I efteråret 2015 tildelte ALECTIA-Fonden, i dag NIRAS ALECTIA Fonden, 100.000 kr. til organisationen Ingeniører uden Grænser. Donationen skal dække rejseomkostninger og ophold for unge ingeniører i organisationen, der skal hjælpe med at bygge en bedre fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer og fattigdom i udviklingslande.

14. okt 2015

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation af frivillige og engagerede medlemmer med tekniske kompetencer. De samarbejder med lokale og internationale nødhjælpsorganisationer om at hjælpe nødstedte i fattige lande og sikre lokal forankring. Bl.a. bygger de skoler, og sundhedsklinikker, udbedrer veje og broer samt skaffer rent vand og bedre sanitære forhold.

Et generationsskifte på vej

Ca. 1.000 ingeniører er medlemmer af organisationen, hvoraf 250 er studerende. Da mange af de udsendte er ældre ingeniører, er der brug for at få tilført en gruppe af yngre studerende og nyuddannede ingeniører, der kan tage over i fremtiden.

Donationen skal bruges i forbindelse med et praktikantprogram, hvor yngre ingeniører bliver sendt ud i felten sammen med erfarne projekthold, som videregiver erfaring og uddannelse til de nye, så de fremover bliver rustet til udsendelse.

IUG er en non-profit organisation, og alle deres aktiviteter er udelukkende baseret på donationer fra virksomheder og fonde. ALECTIA-Fonden, i dag NIRAS ALECTIA Fonden, har tidligere støttet IUG med 250.000 kr.

Læs mere om IUG her.