Miljøvenlig skibsophugning på M.A.R.S.

Ung I Niras Billede Trine2

Modern American Recycling Services (M.A.R.S.) er en af giganterne, når det gælder skibsophugning og decommissionering af off-shore konstruktioner i USA. De er ved at etablere sig i Danmark på Frederikshavn Havn på et 290.000 m² stort areal, der specifikt bliver indrettet til ophugning af skibe og platforme med videre. Virksomhedens aktiviteter kræver en lang række godkendelser og tilladelser – blandt andet fra EU. Miljøingeniør Trine Kjærgaard Bojesen har bistået med at udarbejde virksomhedens ansøgning om optagelse på EU’s liste over skibsophugningsanlæg.

Hvilken rolle havde du på projektet?

At blive optaget på EU’s liste kræver dokumentation og redegørelse for en lang række punkter vedrørende metoder, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed relateret til skibsophugning. Det har derfor været et tværfagligt projekt, og jeg har især haft tæt samarbejde med en kollega, der er specialist i arbejdsmiljø. Derudover har vi løbende arbejdet sammen med M.A.R.S. og deres underleverandører. Min rolle har været at koordinere og samle input fra de forskellige parter samt at vurdere, om materialet var tilstrækkeligt i forhold til de gældende krav. Herudover har jeg været med til at granske M.A.R.S.’ ledelsessystem i forhold til overholdelse af miljøkrav og udarbejde eventuelle manglende procedurer. 

"Det tværfaglige i projektet har gjort, at jeg har fået en større indsigt i arbejdsmiljøområdet - og jeg har fået nogle gode relationer både internt og eksternt."

Trine Kjærgaard Bojesen, projektleder, NIRAS

Hvad var det mest spændende ved projektet?

Det har været meget spændende at arbejde med en udenlandsk virksomhed, som er ved at etablere sig i Danmark, og hvor NIRAS har været med fra projektets start. Området i Frederikshavn er stadig under konstruktion, hvilket har stillet særlige krav til dialogen med M.A.R.S., idet vi ikke har haft mulighed for at se virksomheden i drift og tale med medarbejdere i produktionen. M.A.R.S.’ miljøledelsessystem er meget detaljeorienteret og omfangsrigt, hvor de danske ledelsessystemer typisk er kortere og mere træningsbaserede.

Hvad har du lært, som du kan tage med videre?

Det har været fagligt udfordrende at forholde sig både til dansk og europæisk lovgivning, herunder retningslinjer om skibsophugning, som ingen af os havde arbejdet med før. Samtidig har det været meget lærerigt at granske et helt nyt, stort ledelsesstem til bunds og sætte det i forhold til de forskellige regelsæt. I forhold til koordineringen af projektet er projektlederværktøjerne virkelig kommet til sin ret inden for dokumenthåndtering, stramme tidsplaner og aftaler. Det tværfaglige i projektet har gjort, at jeg har fået en langt større indsigt i arbejdsmiljøområdet, og jeg har fået nogle gode relationer både internt og eksternt.

Vil du vide mere?

Trine Kjærgaard Bojesen

Trine Kjærgaard Bojesen

Rådgiver

Aalborg, Denmark

Uddannelse: Civilingeniør i Environmental Management fra Aalborg Universitet, 2007

Stilling: Projektleder, Miljø

Ansat siden 2011

Alder: 36 år

Kontakt

Se også