Indsigt

Substitution af skadelig kemi kræver en flerstrenget indsats

Istock 1326115375
Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Indsatsen for at undgå skadelige kemikalier eller udskifte dem med mindre skadelige alternativer bør fortsætte. Sådan lyder opfordringen fra Camilla Damgaard, afdelingsleder i NIRAS, efter tre års kemiindsats i regi af Miljøstyrelsen.

3. december, 2021

Mere info

  • NIRAS har fra 2019 til 2021 været sekretariat for Center for Cirkulær Kemi (CCK) på vegne af Miljøstyrelsen.

I tre år har Center for Cirkulær Kemi (CCK) hjulpet danske virksomheder med at udskifte skadelige kemikalier med bedre alternativer og samtidig understøttet den cirkulære økonomi. Kemiindsatsen, som er igangsat af Miljøstyrelsen, har kørt fra 2019 til ultimo 2021.

Hjælpen til virksomhederne er både sket via rådgivningsforløb og ved at øge vidensniveauet på området gennem analyser, og seminarer samt webinarer. Samtidig har der været stort fokus på at kommunikere den vidensopsamling, der er sket undervejs, så det kan komme andre til gode.

Arbejdet i CCK har givet en række erfaringer, som det er værd at tage med videre i den nye kemiindsats.

Case: Sanistål

Center for Cirkulær Kemi har afholdt to temadage for grossist- og servicevirksomheden Sanistål. Virksomheden har brugt indholdet fra temadagene flere steder i organisationen til gavn for både kunder, miljø og arbejdsmiljø.

"På temadagene fik vi gennemgået nogle helt centrale områder og begreber på en klar og meget forståelig måde. Og så har vi fået en fantastisk præsentation ud af det, som vi kan bruge internt i virksomheden fremover. Samtidig blev vi gennem cases bekræftet i, at de tendenser vi selv ser i markedet lige nu er rigtige."

Dot Søe, afdelingschef for Produktsikkerhed, Miljø & CSR hos Sanistål.

Substitutionscases er typisk unikke

Hvordan en virksomhed kan substituere et konkret kemikalie, afhænger af en række elementer; hvilket produkt indgår det i? Hvor nemt er det at udskifte? Kræver det ændringer i produktionsapparatet? Kræver det nye certificeringer eller godkendelser? Og så videre.

Det betyder, at det er meget svært at udarbejde generiske værktøjer, som kan hjælpe virksomhederne. Derfor valgte vi i CCK at tilbyde individuelle rådgivningsforløb til virksomhederne, og det har vi haft stor succes med.

Denne tilgang er dog også meget ressourcekrævende og vanskelig at skalere. Den kan derfor ikke stå alene, og der er løbende behov for at blive klogere på virksomhedernes udfordringer, så barrierer for substitution kan fjernes.

"Det har været fint at se nærmere på den farlige kemi på mejeriet, da det er et område, som både myndigheder og andre interessenter vil have større og større fokus på fremover, efterhånden som kravene øges."

Jan Larsen, EHS-koordinator på Nørager Mejeri.

Case: Nørager Mejeri

Substitution af farlige kemikalier handler ikke altid om at skifte dem ud med mindre farlige alternativer. Løsningen kan også være at bruge mindre af det eller indkøbe det i lavere koncentrationer. Nørager Mejeri fortsætter med at bruge salpetersyre til deres procesrengøring, men nu skal det indkøbes i en lavere koncentration. Det er både en fordel for arbejdsmiljøet og for miljøet, da fx risikoen for spild og ulykker med syren reduceres.

Viden er nødvendig

Ingen virksomheder ønsker at anvende skadelig kemi, hvis det ikke er nødvendigt. Men det er ofte dyrt og besværligt at substituere kemikalier. Det kræver ofte høj grad af viden. Det kan være overordnet viden, som giver virksomhederne et overblik over eksisterende og kommende lovgivningskrav. Det kan også handle om, hvordan produktet håndteres i hele værdikæden og hvilke muligheder, der er for at indgå i partnerskaber eller (værdikæde)samarbejde med sine leverandører – herunder hvilke krav man kan stille til dem.

Men det kan også være mere specifik og teknisk viden. Skal der for eksempel anvendes nye, kemiske stoffer i produktionen, kræver det viden om, hvorvidt kemikaliets funktion stadig kan opnås. Ofte kræver det også en ændring i produktionsapparatet eller nye godkendelser og certificeringer.

Er der tale om, at man ønsker at substituere kemiske stoffer i de produkter, man modtager fra underleverandører, kræver det stor indsigt og viden om indholdsstoffer – en viden man ikke altid kan få, særligt hvis der er tale om lavere stofkoncentrationer, end hvad REACH kræver dokumentation for.

Der er derfor behov for at sikre, at virksomhederne kan få rådgivning med relevant viden, så de kan substituere, når det er muligt, og stille krav om substitution af skadelig kemi hos deres underleverandører.

Case: Miild

Den danske virksomhed Miild er i gang med at undersøge, om og hvordan de i fremtiden kan anvende genbrugsplast til kosmetikemballager. Center for Cirkulær Kemi (CCK) har givet virksomheden nye vinkler og ideer til arbejdet.

"På den ene side har vi et konkret behov for at få et totalt overblik over lovgivningen omkring affald og plasticemballage og om det kommende producentansvar. På den anden side er vi en ikke særlig stor virksomhed, så vi har brug for midler og partnerskaber til at udvikle de nye og mere bæredygtige løsninger."

Kaspar Sundmark, Quality and Certification Manager i Miild.

Synlighed og kontinuitet

Substitution er blot et af mange emner, som virksomheder har at forholde sig til. Og selv om der bliver stillet gratis rådgivning til rådighed, kræver det stadig fokus, tid og ressourcer hos de enkelte virksomheder at gennemføre et substitutionsforløb. Derfor er det vigtigt, at hjælpen er der, når virksomheden er klar.

Når det handler om at få substitution på dagsordenen hos virksomheder, er det afgørende, at indsatser – som fx kemiindsatsen – har en stor grad af kontinuitet. Vi har kunnet mærke en massivt stigende interesse for at modtage rådgivning hen mod slutningen af perioden.

Der er derfor også virksomheder, der ikke får muligheden for at modtage hjælp, inden CCK slutter ved udgangen af 2021. Vi vil derfor anbefale, at den individuelt tilpassede rådgivningsindsats for virksomheder fortsættes, så man bygger videre på den opmærksomhed på substitution, der er skabt i CCK over de seneste tre år.

"Vi fik en rigtig god dialog med konsulenterne fra CCK om, hvad der findes af bakteriostatiske stoffer, og hvad der karakteriserer dem. Det var også godt at tale med nogen, der bruger nogle andre værktøjer, end dem vi selv benytter os af, og som har erfaring med, hvilke stoffer man bruger, og hvad der er problematisk og/eller velegnet i andre brancher."

Stine Garder Jensen, kemiingeniør i FOSS’ afdeling Product Engineering R&D.

Case: FOSS 

Den danske koncern FOSS substituerer løbende problematiske stoffer i sit produktsortiment. Senest har borsyre været under luppen. Borsyre bruges til rehydrering af bakterie-kontrol-prøver - prøver, der anvendes til daglig kontrol af et instrument, der måler bakterier i mælk. Center for Cirkulær Kemi har hjulpet med at indkredse og udpege mulige alternativer.

Vil du vide mere?

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

Camilla Damgaard står i spidsen for NIRAS’ afdeling for Cirkulær Økonomi, Bæredygtighed og Ressourcer. Hun er uddannet miljøøkonom fra Landbohøjskolen i år 2000. Herefter blev hun ansat i Miljøministeriet, hvor hun arbejdede med miljø- og samfundsøkonomiske analyser i syv år – blandt andet som funktionsleder for en tværgående, miljøøkonomisk enhed. I 2007 kom Camilla til NIRAS, hvor hun først som chefkonsulent og siden som afdelingsleder har arbejdet i krydsfeltet mellem økonomi og miljø, klima samt energi.

Kontakt

Se også: