Indsigt

Sådan bliver din virksomhed klar til LER 2.0

Istock 1204150848
Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Nye regler rammer Danmarks ledningsejere. Alle virksomheder, der har ledninger i jorden, skal omstille sig til det nye Ledningsejerregister, LER 2.0. Her er NIRAS’ guide til at komme godt i gang – og i mål.

27. oktober, 2021

Vandledninger, kloakledninger, fjernvarme, fibernet og el-forsyning. Under jordoverfladen løber der et utal af ledninger og distributionsnetværk, der forsyner vores huse, bygninger og byer. Alle disse kilometervis af ledninger skal entreprenører og andre graveaktører være opmærksomme på, når de ’går i jorden’ på et anlægsprojekt. Ellers sker det, at ledninger bliver gravet over, så eksempelvis vandledninger bliver beskadiget eller strømmen går.

Heldigvis har man Ledningsejerregistret (LER), der indeholder oplysninger om ejerne af nedgravede forsyningsledninger. LER sikrer, at entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger og ledningsoplysninger, der findes i et aktuelt graveområde. Den 3. januar 2020 gik den nye version af Ledningsejerregistret – LER 2.0 – i luften. Derfor er der nu en stor omstillingsproces i gang, hvor ledningsejere og graveaktører skal omstille sig til LER 2.0. Deadline for denne omstilling er 3 ½ år efter LER 2.0 blev sat i drift – altså udløber fristen 30. juni 2023.

Udrulning af LER 2.0 er derfor i fuld gang. Med det nye LER 2.0 får graveaktøren et samlet overblik og hurtigere adgang til ledningsoplysninger. Det stiller krav til ledningsejerne om at få tilpasset deres ledningsoplysninger efter de nye regler. Fortvivl dog ikke! Her følger NIRAS’ guide til processen om at komme i mål med LER 2.0.

Netop reducering af antal graveskader er den absolutte kerne i at nå i mål med LER 2.0

Morten M. K. Sørensen

Afdæk behov og skab struktur

Fordelene ved at komme i mål med LER 2.0 er mange. De spænder fra en minimering af ressourcer og svartid til hurtigere og mere effektive graveprocesser direkte i felten. For mange virksomheder vil det nye register blive en gevinst i form af lettere databehandling til daglig drift og vedligehold.

I dette indlæg får du NIRAS’ oplæg til, hvordan din vej frem til LER 2.0 kan se ud. Lad os bare være ærlige: Ikke to ledningsejere er ens, og alle står i forskellige situationer. Dog er der ofte én eller flere fællesnævnere – for eksempel at man for at komme godt i gang, skal klarlægge en proces og struktur.

Måske har du brug for rådgivning og digitalisering af data til GIS? Men det er ikke nødvendigvis alle ydelser og systemer, der er smarte at gøre brug af i netop din virksomhed. Processen bør derfor opdeles i små faser – lad det gå i et tempo, hvor du og dit team kan følge med. Her groft skitseret gennem fire vigtige skridt:

Fire faser på vej mod LER 2.0

 1. Skab et overblik over virksomhedens ledninger og ledningstyper
 2. Udarbejd en LER 2.0 datamodel for hver ledningstype (evt. en LER 2+ datamodel)
 3. Få IKT-aftaler på plads med dine graveaktører
 4. Find et LER-system, der passer til din type virksomhed

Skab overblik over ledninger og ledningstyper

Første skridt mod LER 2.0 er at finde ud af, hvilke ledninger din virksomhed ejer, og hvilke I skal udlevere oplysninger om? Det giver et overblik og danner grundlag for at starte en LER 2.0-arbejdsgruppe.

 • Lokaliser, hvilke forsyningsarter I ejer
 • Lokaliser personer, der repræsenterer den enkelte forsyningsart
 • Kortlæg, hvilke data der er tilgængelige på den enkelte forsyningsart – herunder datakvalitet og dataformater
 • Find ud af, hvem der har ansvaret for den enkelte forsyningsart

Ved at skabe overblik over dine ledninger får du indblik i, hvor skoen trykker i forhold til ledninger og typer. Det kan for eksempel være, at der mangler oplysninger i et specifikt område, eller at der ejes forsyningsarter, som der i første omgang ikke var tænkt på. Men med en grundig kortlægning, kan du arbejde målrettet og sætte ind, hvor det er mest effektivt.

Lav en god datamodel

Ledningerne skal digitaliseres i henhold til LER 2.0 datamodellen. Det vil sige, at data om den virkelige verdens ledninger og komponenter skal organiseres, standardiseres og relateres indbyrdes, således at informationer om de enkelte ledninger og komponenter overholder de regler, der er specificeret i LER 2.0 datamodellen. Dermed kan du udlevere ledningsplaner på max. to timer og reducere din virksomheds svar- og ressourcetid. Derudover kan du reducere dit ansvar og økonomitab, hvis en graveskade skulle opstå. Netop reducering af antal graveskader er den absolutte kerne i at nå i mål med LER 2.0. Desuden giver LER 2.0 nem og hurtig adgang til ledningsoplysninger for graveaktøren.

LER 2.0 datamodellen er skræddersyet til Ledningsejerregisteret. Men din virksomhed kan opnå en ekstra gevinst ved at kigge på, hvordan data anvendes i jeres organisation og dermed identificere potentialer, der rækker udover en LER 2.0 datamodel. I NIRAS kalder vi dette – at udvide LER 2.0 datamodellen til også at omfatte ledningsejerens egne behov – for en LER 2+ datamodel. Kort sagt indebærer det at inddrage endnu flere data fra din virksomheds daglige drift og vedligehold. Det kan der være mange fordele ved:

Her er en liste med eksempler på klargøring af data og datamodel:

 • Kortlæg, hvilke oplysninger der er relevante – for eksempel til drift og vedligeholdelsesopgaver
 • Disse oplysninger skal sammenholdes med, hvad der skal og kan registreres i LER 2.0
 • Udvid LER 2.0 datamodellen med de ekstra oplysninger, der er nødvendige. Vi kalder det en LER2+ datamodel
 • Implementér datamodellen i en database
 • Undersøg, om vigtige data fra tegninger skal digitaliseres
 • Konvertér eller registrér data til databasen
 • Konfigurer data til udstilling som en data service til LER-systemet

Udfordringen, som alle ledningsejere møder

Med din datamodel på plads er du godt på vej imod LER 2.0. Du har nu en struktur, og en proces er påbegyndt i din virksomhed. Men for at komme helt i mål skal du have IKT-aftaler (Informations- og Kommunikationsteknologi) på plads med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

En IKT-aftale beskriver blandt andet, hvilke oplysninger der skal registreres om de fysiske objekter, og hvordan disse oplysninger skal leveres til jer. For eksempel når en intern eller ekstern elektriker har etableret eller ændret en vejbelysningsmast, da beskriver IKT-aftalen, hvordan oplysningerne om masten skal leveres, så de kan komme korrekt ind i jeres LER 2.0 database.

Der stilles altså krav til en graveaktør, men det gør der også til dig, som er ledningsejer. I sidste ende er du ansvarlig som ledningsejer.

Vælg et LER-system, der passer til din forretning

Når alt forarbejdet i faserne 1, 2 og 3 er overstået, skal du vælge et LER-system, der passer til din forretning og arbejdsprocesser. Faldgruberne er, om systemet kan skabe et klart overblik og har en intuitiv brugergrænseflade inkl. brugerroller. Det handler også om, hvorvidt systemet kan leve op til krav vedr. antal brugere og forsyningsarter samt lave udtræk til analyser og rapporter. Du bør vælge et velafprøvet system, der allerede håndterer LER 2.0 data og LER 2.0 udleveringer. I øvrigt bør du sikre dig, at drift og vedligehold af systemet er up-to-date, samt at du får adgang til en velfungerende support.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til at komme i mål med LER 2.0, så tilbyder NIRAS ekspertrådgivning samt en række ydelser og systemer – for eksempel LUCRATIVE, som er et fuldautomatisk LER-system, der allerede understøtter LER 2.0 og er velkørende hos diverse ledningsejere store som små.

Download brochure

Læs mere om fordelene ved LUCRATIVE.

Vil du vide mere?

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

Morten Sørensen er ekspertisechef i NIRAS’ afdeling for Mapping & GIS. Morten er civilingeniør af uddannelse og har været 20 år i NIRAS, hvor han som seniorprojektleder har opnået dybdegående kendskab til bygge- og anlægsbranchens digitale platforme, data- og filformater. I marts 2021 blev han udnævnt til ekspertisechef med særligt fokus på BIM og LER 2.0.

Kontakt

Se også: