Nyhed

Ny lovgivning rammer ledningsejere: It gør det lettere at håndtere graveforespørgsler

Bagsvard Hareskovby District Heating Ns 02079 Foto Jon Nordahl (1)

En af Danmarks største ledningsejere, HOFOR, har i samarbejde med NIRAS udviklet et it-system, der effektivt kan håndtere tusinder af graveforespørgsler. Selskabet forventer effektiviseringsgevinster internt samt lettere integration med LER 2.0, der går i luften fra nytår.

2. december, 2019

Med over 25.000 forespørgsler om året er det en velvoksen opgave at udlevere ledningsoplysninger til graveaktører for en af Danmarks største ledningsejere, HOFOR.

Potentialet for effektiviseringsgevinster for hele operationen er stort, og derfor er selskabet ved at optimere sit ledningsoplysningssystem, fortæller Christian Ejner Rasmussen, teamleder for IT, GIS i HOFOR.

“Vi havde to forskellige it-systemer, der håndterede vores ledningsoplysninger på forskellige måder og med forskelligt digitalt indhold. Det var en udfordring i driften, og vi ville samtidigt gerne løfte kvaliteten af vores digitale ledningsoplysninger. Det er vi ved at have på plads nu,” fortæller Christian Ejner Rasmussen.

Tæt samarbejde

I samarbejde med NIRAS har HOFOR udviklet en ny version af it-systemet LuCrative, der skal lette arbejdsgange internt i HOFOR og forbedre de oplysninger, som graveaktørerne modtager. Christian Ejner Rasmussen forklarer:

”Vi havde brug for ét system til at understøtte et fælles løft af vores digitale ledningsoplysninger på tværs af vores forsyninger. I HOFOR vil vi gerne bidrage til standardiseringsarbejdet i bygge- og anlægssektoren, og derfor har vi valgt at følge retningslinjerne fra Det Digitale Anlæg (DDA) i vores LER digitale ledningsoplysninger. Vi beriger desuden vores oplysninger med egenskabsdata, så rekvirenten kan få bedre indsigt i forhold som materiale, dimensioner, kote aspekter mm. Dermed giver vi graveaktørerne mulighed for hurtigere digital projektering i højere kvalitet.”

Mere om LER 2.0

  • Siden 2016 har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering arbejdet med at videreudvikle Ledningsejerregisteret (LER).
  • Resultatet er LER 2.0, der er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og går i luften 1. januar 2020.
  • Formålet er at sikre brugerne af LER adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger inden for to timer.
  • Fremadrettet skal ejerne af ledningerne sende oplysningerne ind til LER i et bestemt, ensartet format.
  • Graveaktørerne vil herefter kunne tilgå ledningsoplysninger på forskellige måder, herunder i kortviser og til download.

Kilde: LER.dk

LuCrative

  • LuCrative har eksisteret siden 2011.
  • LuCrative er et it-system, der automatisk henter graveforespørgsler hos en given ledningsejer. Dette sker direkte fra Ledningsejerregisteret, LER.
  • Forespørgslerne behandles i LuCrative, som herefter sender graveplaner, dvs. kort og bilag, direkte til rekvirenten som pdf-filer.
  • Hvis en graveforespørgsel ikke resulterer i nogen graveplaner, fordi den ikke skærer ledningsdata, sendes en bekræftelse til rekvirenten.
  • Systemet undersøger, om der er anlægsarbejde eller andre særlige forhold, som gør, at ledningsudleveringen ikke kan foretages automatisk og informerer rekvirenten. Herefter fremsendes planer til en administrator, som behandler forespørgslen manuelt.

Som multiforsyningsselskab leverer HOFOR ydelser inden for vand, spildevand, gas, køl og fjernvarme i og omkring København. Selskabet er desuden i gang med flere vindmølleprojekter. I dag bruger selskabet LuCrative til behandling af graveforespørgsler på disse seks forskellige forsyningsarter.

Den nye version af LuCrative adskiller sig blandt andet ved, at kunderne selv kan konfigurere sin løsning og foretage ændringer som opsætning af kort, oplysninger om ledninger eller udskiftning af digital signatur, forklarer Tom Graven Kvist, som er LER 2.0 specialist i NIRAS.

“Vi har i udviklingen af systemet bestræbt os på at gøre det så ‘gør-det-selv-agtigt’ som muligt. Dette sparer udgifter til konsulenter i forbindelse med justeringer og hjælper især de største ledningsejere,” siger Tom Graven Kvist.

Ny lovgivning på vej

Den 1. januar 2020 træder en ny version af Ledningsejerregisteret i kraft – LER 2.0. Dette skal ensrette det materiale, som graveaktørerne modtager. Fremover er Ledningsejerregisteret desuden ansvarlig for at sende dokumentation ud til graveaktørerne, men ejerne vil stadig have behov for præcise data, understreger Tom Graven Kvist.

“Ejerne skal stadig kunne fortælle LER helt præcist, hvor ledningerne ligger,” siger han og peger på, at der vil være en indfasningsperiode på tre år, hvor de to LER-systemer kører på samme tid. Det vil stå ledningsejerne frit for, hvornår de vil skifte mellem de systemer, fortæller han.

HOFOR forventer, at det nye LuCrative vil lette integrationen med LER 2.0. Selskabet er dog ikke helt i mål med alle elementer af it-projektet, siger Christian Ejner Rasmussen, som derfor heller ikke har et færdigt overblik over de forventede effektiviseringsgevinster.

“Graveaktørerne bliver – formentligt efter en periode med tilvænning – mere selvhjulpne, og der vil være effektiviseringsgevinster i forhold til kun at drifte et it-system i stedet for to. Endelig bør mere detaljerede, standardiserede, digitale ledningsoplysninger i teorien også betyde øget forsyningssikkerhed i forhold til overgravninger,” siger Christian Ejner Rasmussen.

Vil du vide mere?

Tom Kvist

Tom Kvist

IT-Projektleder: Data & Software

Aalborg, Denmark

+45 9630 6525

Se også