Udsendelse

Hanshake between old lady and man

FSB udsender eksperter til krisestyringsmissioner og til valgobservationsmissioner verden over.

Der er midlertidigt lukket for optag til FSB-databasen. Dette skyldes, at FSB pt. har de fornødne eksperter. Stillinger ved krisemissioner vil som et nyt tiltag blive slået op her på hjemmesiden, på Udenrigsministeriets hjemmeside og på Job i Staten, og vil kunne søges af alle.

FSB spiller en væsentlig rolle i Danmarks bidrag til det internationale samfunds indsats for fred og stabilisering i skrøbelige områder som fx Sahel-området og Afrikas Horn.

FSB udsender eksperter til krisestyringsmissioner og til valgobservationsmissioner verden over. Til begge typer missioner har Danmark behov for at stille med kandidater, der har de rette faglige, personlige og sproglige kompetencer og gerne med international arbejdserfaring.

Udsendelser gennem FSB sker til ”non-family missions”, hvilket betyder, at du som udsendt under FSB, ikke kan tage familien med.

Det forventes, at den udsendte ekspert kan varetage komplicerede opgaver under vanskelige arbejdsvilkår ofte i lande præget af krig og konflikt.

For at komme i betragtning skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have en solid faglig baggrund
 • Beherske engelsk eller fransk og gerne et andet fremmedsprog på arbejdsniveau både mundtligt og skriftligt
 • Kunne udvise engagement og kulturel forståelse og have gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Kunne arbejde under pres i uvante og krævende omgivelser
 • Være indstillet på at blive udsendt med kort varsel
 • Have almindeligt kørekort (kategori B)

Før man udsendes med FSB er det et krav, at man har:

 • Gennemført grundkursus i krisestyring eller valgobservation
 • Gennemført Conduct after Capture (CAC) og Hostile Environment Awareness Training (HEAT) kurser
 • Opnået den fornødne sikkerhedsgodkendelse: EU Secret
 • Indhentet en helbredserklæring iflg. hvilken man er ”fit for mission”. Erklæringen må højest være 1 år gammel, se nærmere under ”sikkerhedsprocedurer”