Podcast: Klimaskabte vand-udfordringer

Tomheron IMG 6603 1200X628px

Podcasten VANDET OG VARMEN KOMMER bliver udgivet i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ”Coast to Coast Climate Challenge”, som er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt.

Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region ved at formulere en fælles langsigtet strategi samt implementere klimatilpasningsplaner.

11 % af jordens befolkning bor under kote 5, og rigtig mange af dem bliver inden 2100 væsentligt påvirket af stigende grundvand, skybrud eller vand fra floder og hav. Ifølge FN vil dette allerede i 2050 medføre 200 mio. klimaflygtninge globalt. Til sammenligning er der pt. 27 mio. mennesker, som af forskellige grunde er flygtet fra eget land.

Hør podcasten, hvor Tom Heron giver et indblik i en række vigtige udfordringer, og hvordan vores tilgang til disse udfordringer bør være, hvis vi skal komme dem til livs.

Podcasten giver derudover et godt billede af arbejdet i ”Coast to Coast Climate Challenge” klimatilpasningsprojektet.  

Vil du vide mere?

Tom Heron

Tom Heron

Senior Vice President

Aarhus, Denmark

+45 2366 6624

Se også: