CE-mærkning: Kurser der giver viden om lovkrav til maskinanlæg

Istock 838527584

Undgå problemer med CE-mærkning i dit projekt. Se vores kurser om Maskindirektivets lovkrav til sammenbyggede maskiner og trykbærende anlæg.

Kurser

"Med et firmakursus og workshop hos Fomaco fik vi styrket vores forståelse for CE-mærkning af vores maskiner og procesanlæg. Det var en givende dag faciliteret af NIRAS."

-Mathias H. Linder, maskiningeniør, Fomaco A/S

Viden om CE-mærkning

I dag, mere end 25 år efter at den første udgave af Maskindirektivet blev implementeret, kender de fleste fabrikanter, teknikere og ingeniører til CE-mærkning. CE-mærket er et lovkrav for, at maskiner kan markedsføres, sælges og ibrugtages i EU-lande.

En lang række produktgrupper er omfattet af Maskindirektivet – lige fra legetøj og små elektriske apparater til små og store industrielle maskinanlæg. De skal alle CE-mærkes. Dette gælder også for maskiner, der fremstilles eller sammenbygges til en virksomheds eget brug, eller hvis man importerer maskiner, der ikke er CE-mærkede, fra tredjelande til eget brug eller til videresalg.

CE-mærkning af maskiner

De fleste producenter af enkeltstående maskiner eller for eksempel trykbærende udstyr har i dag fuldt ud styr på deres produkter og lovgivningens krav om CE-mærkning. Men situationen er en anden i større projekter, hvor der i projektering og etablering af komplekse, sammenbyggede maskinanlæg ofte er fokus på performance af procesanlæg eller nye teknologier.

Men heller ikke her må man glemme at tage stilling til CE-mærkningens krav til sammenbyggede maskinanlæg, som kan være en kompleks sammensætning af flere forskellige direktiver i kombination med Maskindirektivet – som for eksempel Trykdirektivet (PED) eller ATEX.

Undgå, at CE-mærkning forsinker dit projekt

Undgå derfor problemer med CE-mærkning, og hvad dens slags problemer kan medføre af sikkerhedsrisici, forsinkelser af projekter og økonomiske meromkostninger til re-design og udskiftning af anlægsdele.

Se NIRAS’ forskellige typer kurser i CE-mærkning, som giver indblik i CE-mærknings regelsæt og de praktiske værktøjer, sådan at dit projekt forløber planmæssigt.

Kurserne kan både afvikles på fælles kursushold med deltagere fra andre virksomheder, eller vi kan komme til dig og afholde et kursus specifikt for din virksomhed eller afdeling.

Vores udgangspunkt er disse tre typer af kurser om CE-mærkning.

Ny lovgivning på vej

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning EU 2023/1230, der pr. den 20. januar 2027 vil erstatte maskindirektivet.

En forordning er EU-lovgivning, der gælder i alle EU-lande, og hvor der ikke skal laves national lovgivning, før reglerne træder i kraft. Der vil dog komme en ny dansk bekendtgørelse om maskiner som supplement til maskinforordningen, hvor der fastlægges sprogkrav til brugsanvisninger, nationale strafbestemmelser og krav til udpegning af bemyndigede organer.

På alle NIRAS’ kurser og webinarer om CE-mærkning tager vi højde for maskinforordning EU 2023/1230 og fortæller om de væsentlige ændringer, som forordningen vil betyde i forhold til maskindirektivet 2006/42/EF.

Kursus type 1

2 dage: CE-mærkning af komplekse maskinanlæg ifølge Maskindirektivet

Kurset er for rådgivende ingeniører og ansvarlige integratorer af maskinanlæg, medarbejdere og tekniker, der designer nye industrielle anlæg eller moderniserer eksisterende anlæg. Desuden relevant for medarbejdere, der har ansvar for dokumentation af maskinanlæg og er kvalitetsansvarlige, tekniker, der skal arbejde med CE-mærkningen, el-ingeniører og el-entreprenører, der arbejder med design og styring af industrielle maskiner.

Eksempel på aktuelle sektorer: Renseanlæg, pharma, food & beverage, energiforsyning, offshore etc.

Kursus type 2

1 dag : CE-mærkning og certificeringskrav for komplicerede, trykbærende procesanlæg

Kurset er for rådgivende ingeniører, projektledere, byggeherrer, tekniske medarbejdere, der designer, ibrugtager og arbejder med komplicerede, trykbærende procesanlæg, som ofte også er en del af maskinanlæg.

Eksempel på aktuelle sektorer: Byggeri, energiforsyning, mejerier etc.

Kursus type 3

2 dage: CE-mærkning af BMS (Building Management Systems) herunder CTS-anlæg, ifølge Maskindirektivet

Kurset er for rådgivende ingeniører, der projekterer BMS/CTS-anlæg til udbud, installations- og servicemedarbejdere fra BMS/CTS-, VVS- og ventilationsbranchen samt entreprenør-, bygherrerepræsentanter og el-entreprenører, involveret i BMS/CTS-anlæg.

Eksempel på aktuelle sektorer: Byggeri og energiforsyning etc.

Vil du vide mere?

Alla Kongstad

Alla Kongstad

Seniorkonsulent

Aarhus, Denmark

Alla Kongstad er ansat i NIRAS' renseanlægsgruppe. Hun har siden 2011 arbejdet med CE-mærkning ifølge Maskindirektivet og Trykdirektivet (PED). I perioden 2017-2022 har Alla ved Teknologisk Institut arbejdet med certificering, rådgivning og undervisning inden for CE-mærkning af komplekse maskinanlæg og trykbærende udstyr.

Alla er medlem af Dansk Standard komiteen S-250 maskinsikkerhed.

Kontakt

Se også: