Vil du være praktikant i NIRAS?

three men working together

Er du klar til at omsætte din teori og viden fra undervisningen til praksis? Og til at se hvad der sker i den virkelige verden i en af Skandinaviens førende rådgivende ingeniørvirksomheder?

I NIRAS sammensætter vi et praktikprogram, der giver dig et lærerigt indblik i hverdagen som rådgivende ingeniør. Du får konkrete arbejdsopgaver, kommer helt tæt på vores projekter og bliver en del af et fagligt og socialt fællesskab med både erfarne og unge medarbejdere.

Praktikforløbet er for studerende og elever, der læser til diplomingeniør, civilingeniør, psykolog, konstruktionsingeniør og maskinmester samt studerende inden for andre relevante akademiske uddannelser som fx geologi og biologi. Er du i gang med en anden relevant uddannelse, så tag fat i os.

Praktikprogram giver mulighed for et fast job

Vi har i efterhånden en del år tilbudt praktikprogrammet, der blandt andet inkluderer tværfagligt samarbejde, projektbesøg og et praktikantnetværk, der både inspirerer fagligt og ryster praktikanter sammen.

Vi er rigtig glade for, at flere af vores praktikanter efterfølgende har fået ansættelse i NIRAS som studentermedhjælpere og senere igen i faste ansættelser. Nogle har også grebet muligheden for at fortsætte samarbejdet i forbindelse med deres specialeskrivning.

Noget for dig?

Kunne du tænke dig at udfordre dig selv med et praktikforløb i NIRAS? Så starter du her med at udfylde dine oplysninger og sende os dit CV.

For at få en idé om inden for hvilket område, du gerne vil i praktik, er det en fordel at kaste et blik på vores ydelsesområder.

For spørgsmål vedrørende praktik i Jylland og på Fyn kan du kontakte HR Business Partner Allan Foged på 6040 5674 eller alfo@niras.dk. For spørgsmål vedrørende praktik på Sjælland kan du kontakte HR Business Partner Peter Olander Ohm på 2761 8536 eller pohm@niras.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Analyse & planlægning

Analyse og Planlægning

Antropologi, Sociologi og Økonomiske Analyser, Landskabsarkitektur samt By- og Landskabsplanlægning.

Upload CV


Byggeri

Byggeri

Bygherrerådgivning, design og projektering, byggeledelse og arbejdsmiljøledelse, indeklima og energi, brand og sikring, BIM, VDC og IKT-ledelse.

Upload CV


Energi

Energi

Energiforsyninger, vedvarende energi, CO2-reduktion og klimapolitikker, strategisk energiplanlægning, affald, ressourcer, energi symbioser, cirkulær økonomi.

Upload CV


Geodata

GIS, Geodata og Automation

Hele geodataværdikæden – datafangst med droner, grundkort, højdemodeller, digitalisering, geokodning, webGIS-løsninger og SRO/SCADA-anlæg.

Upload CV


Infrastruktur

Infrastruktur

Geoteknik, havne og kyster, jernebane, metro og letbaner, trafik, veje, broer og tunneler, vindmøllefundamenter.

Upload CV


Miljø

Miljø og Natur

Virksomhedsmiljø, akustik og støj, VVM og miljøvurdering, miljøfarlige stoffer i indeklima, jordforurening og grundvandsforurening, natur- og vandmiljø, Geoprobe.

Upload CV


Procesindustri

Procesindustri

Rådgivning inden for Pharma, Lifescience og Food & Beverage. Design og etablering af produktionsanlæg, fødevaresikkerhed, Logistik og supply chain, Operational Execellence.

Upload CV


Vand & Forsyning

Vand og Forsyning

Afløb og spildevandsrensning, drikkevandsforsyning, grundvand, klimatilpasning, forsynings-IT, Asset Management, varmeværker, synergi i energiproduktion.

Upload CV


Buisness support

Global Business Support

HR & Kommunikation, økonomi, regnskab, facility management og indkøb, it-support og udvikling.

Upload CV