Fiber Telecom

Telecom og fiberprojektering

Fibernet er forudsætningen for den digitale fremtid

Udbygning af fibernet til alle danskere er en vigtig opgave der kræver ekspertise indenfor planlægning og vedligehold. I et højteknologisk samfund som Danmark, hvor den digitale udvikling går i rivende fart er højhastighedsinternet en vigtig forudsætning for at nye teknologier kan udnyttes fuldt ud.

I NIRAS har vi eksperter og fagfolk der kan hjælpe gennem hele processen fra planlægning, projektering og til slutdokumentation. Derudover kan vi hjælpe med adressevedligehold og registrering. Et solidt kendskab til opbygning af nye netværk og vedligehold af eksisterende, betyder at projekter håndteres effektivt og smidigt til gavn for både tidsplaner og økonomi.

Forskellige opgaver kræver forskellige softwareløsninger og det er derfor naturligt at vi arbejder i relevante GIS-platforme som f.eks. 3GIS, Smallworld, QGIS og mange andre.

NIRAS har været leverandør til nogle af de største fiberselskaber i Danmark, dækkende primært Jylland og Sjælland. Siden 2017 og til dato har vi projekteret fiber til 350.000 - 400.000 adresser.

Projektering af fibernet udføres som PON (Passivt Optisk Netværk) og PTP (Punkt til Punkt) teknologi. Herunder udarbejdelse af blæse- og splidseplaner, traceplaner, materiale- og bestykningslister. Efterdokumentation (As-Built) udføres både på projekter planlagt ved NIRAS eller som kunden selv har planlagt.

 

FIBERPROJEKTERING DSC08036 (2)

I forbindelse med EU’s bestemmelse om ’internet til alle’ i 2025 og den deraf afledte bredbåndspulje-ordning i Danmark, er der brug for indgående kendskab til netværksopbygning og arbejdsgange.

Gennem mange års erfaring og kendskab til fibernetbranchen kan NIRAS hjælpe med udbygning af netværk i yderområder såvel som teknisk krævende by- og erhvervsområder. Gennem erfaringsudveksling og højt informationsniveau skabes der synergier og effektivisering af eksisterende og nye arbejdsmetoder.

Den teknologiske udvikling går stærkt, og det kræver løbende opgradering at følge med i såvel hardware som softwareudvikling i alle dele af processen.

Denne ekspertise er med til at højne kvalitet og udbytte.

Morten Bonde

Morten Bonde

Projektleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 5854