Istock 1266559436

IT-sikkerhed og OT-sikkerhed

NIRAS forbedrer din IT-sikkerhed med indsigt i din virksomheds svagheder og styrker. Vi har fokus på konkrete samt skræddersyede indsatser og løsninger til din IT-sikkerhed og OT-sikkerhed for at undgå cyberangreb og -trusler.

Sikkerhed online er mere end blot passwordsikkerhed, informering om phishing samt en stærk og effektiv firewall. IT-sikkerhed og OT-sikkerhed er i den teknologiske tidsalder aktuel og nødvendig for både små og store virksomheder. Den gode IT-sikkerhed og OT-sikkerhed afhænger af virksomhedens størrelse, den eksisterende sikkerhed og ikke mindst den enkelte virksomheds behov. NIRAS giver overblik over komponenter og forbindelser i virksomheden, IP-adresser, enheder og patches samt finder gaps i eksisterende systemer og processer.

Det er vigtigt ikke kun at være reaktiv i sikkerheden men også proaktiv. Sikkerhed skal designes ind i systemerne og løsningerne, så man kan være på forkant med eventuelle gaps. Vi udvikler de nødvendige foranstaltninger og processer i samarbejde med dig som kunde, så det er muligt at håndtere sårbarheder samt at forhindre malware og hackere på alle tidspunkter af døgnet.

Bliv klar til NIS2

Det er en fordel at begynde implementeringen af NIS2 allerede nu, så I er klar, når direktivet træder i kræft 2024! Det er for mange uoverskueligt at efterleve og forstå NIS2-direktivet. Derfor er det en god idé at få hjælp til konkretisering af NIS2 direktivet af NIRAS, og brug tiden allerede nu!

Virksomheden skal være i stand til at forebygge, beskytte mod, modstå, afbøde, absorbere, tilpasse sig til og komme på fode igen efter en alvorlig hændelse.

OT-sikkerhed på dagsordenen

IEC62443 og NIS2 er med til at sætte OT-sikkerhed (operationel teknologi – det fysiske produktionsapparat som fx industrirobotter) på dagsordenen både i EU og internationalt. Som aldrig før er det aktuelt og nødvendigt at forholde sig til ikke kun virksomhedens IT-sikkerhed men også virksomhedens OT-sikkerhed, da forbindelsen mellem disse kan udgøre en sikkerhedsrisiko. OT-miljøer er ikke i sikkerhed for mulige cyberangreb, fordi de har andre operativsystemer end IT, og de skal derfor altid medregnes i sikkerhedsprotokoller og -processer.

Nedbrud er dyre, og de bringer ofte store konsekvenser med sig – specielt hvis det skyldes ubudne gæster. NIRAS kommer med ekspertise og skræddersyer IT-sikkerheden og OT-sikkerheden alt efter behov og situation, så der effektivt rustes mod nedbrud i fremtiden.

Brochure om OT-sikkerhed

Undgå cyberangreb og -trusler med NIRAS’ ekspertise og løsninger til OT-sikkerhed.

NIRAS’ 10 trin til OT-sikkerhed

Vores eksperter tager udgangspunkt i 10 trin for at klarlægge sikkerheden på dit procesanlæg, så du kan komme godt i mål:

 1. Erkend, der er en OT-udfordring, og skab forståelse i virksomheden
 2. Afsæt nødvendige ressourcer
 3. Udpeg medarbejdere med sikkerhedsansvar
 4. Skab bevidsthed hos medarbejderne
 5. Skab overblik over OT-systemer
 6. Udfør risikovurdering
 7. Udarbejd en plan for nøddrift (Redundans)
 8. Opdatér systemer og udfør nye sikkerhedstiltag
 9. Etablér beredskab og handlingsplan
 10. Udfør løbende opfølgninger og systemovervågning

Sektorer af særlig kritisk betydning

 • Energi
 • Transport
 • Bankvirksomheder
 • Finansielle markedsinfrastrukturer
 • Sundhed
 • Drikkevand
 • Spildevand
 • Digital infrastruktur
 • Offentlig forvaltning
 • Forvaltning af IKT-tjenester
 • Rummet

Andre kritiske sektorer

 • Post- og kurertjenester
 • Affaldshåndtering
 • Fremstilling, produktion og distribution af kemikalier
 • Produktion, tilvirkning og distribution af fødevarer
 • Fremstilling af elektronik, maskiner motorkøretøjer og andre transportmidler
 • Udbydere af digitale tjenester
 • Forskning

Vil du vide mere?

Michael Svend Rørby Petersen

Michael Svend Rørby Petersen

Projektleder

Aalborg, Denmark

+45 9630 6496

Klaus Christensen

Klaus Christensen

Afdelingschef - Automation og Data

Aalborg, Denmark

+45 2948 3391

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: