Projekt

GIS, hydrologisk modellering og geofysiske undersøgelser hjælper tørkeplagede Somaliland med at finde mere stabile kilder til vand

Somalilander Digging For Water In A Wadi

Manglen på bæredygtige kilder til vand gør Somaliland sårbar over for tørke som den, der har ødelagt en stor del af regionen i 2016-2017. Et internationalt team, som er sammensat og ledes af NIRAS, er blevet hyret til at kortlægge Somalilands bedste muligheder for at opnå store pålidelige vandkilder og vandinfrastruktur.

6. oktober, 2017
  • SDG: #6, #2, #3, #13
  • Sektor: Vand, Byggeri, Data & Digitalisering
  • Lande: Somaliland
  • Klient: African Water Facility / African Development Bank
  • Tid: januar 2017 - december 2018
  • Kontraktens samlede værdi: EUR 2.450.000
  • Samarbejdspartner: WE Consult (Uganda)

I 2016-2017 har den værste tørke i Somaliland i årtier betydet, at omkring 50 % af kreaturerne er døde – en katastrofe for et land som Somaliland, der lever af landbrug, og hvor folk er afhængige af deres husdyr for at få mad og indtægter. Det har medført sult og fattigdom.

Et team af eksperter, som er sammensat og ledes af NIRAS, gennemsøger nu hele landet for at kortlægge de bedste muligheder for at opbygge en mere stabil vandforsyning.

Reservoirer og grundvand

En af måderne, hvorpå somalilænderne traditionelt har håndteret den tørre årstid, er ved at bygge små dæmninger i vandløb kaldet wadier. Der løber kun vand i en wadi af og til, men i visse wadier løber vandet stadig under jorden, selvom overfladen er tør. Hvis det er tilfældet, kan man grave ned i flodlejet – men dermed kan vandet blive udsat for forurening, og fordampningen stiger.

En af fremgangsmåderne i projektet er at lokalisere de wadier, hvor vandet løber konstant under jorden. Den foreslåede plan er at bygge underjordiske barrierer på tværs af wadien for at skabe et underjordisk reservoir og derefter installere lave brønde for at få vandet sikkert ud af wadiens sand.

Teamet kigger også på de bakkede områder i Somaliland, der får mere regn end lavlandet, og vurderer muligheden for at bygge dæmninger og skabe store vandreservoirer. Der anvendes satellitbilleder, GIS og hydrologiske modeller til at identificere steder med nok afstrømning fra de tilknyttede afvandingsområder til at opretholde vandforsyningen året rundt.

8

antal lande, som er repræsenteret i teamet.

18

antallet af eksperter i teamet.

I andre områder anvendes der geofysiske målinger og andre teknikker til at finde vandførende jordlag, hvor der potentielt er betydelige mængder grundvand.

Et erfarent team med en lokalt forankret leder

Teamet består af ingeniører, en vandressourceplanlægger, en hydrolog, en grundvandsspecialist, en kunstvandingsspecialist, en ekspert i klimaforandringer, en sociolog og andre fra lande som Canada, Kenya, Uganda, Storbritannien og Somaliland.

For at sikre en optimal proces til trods for projektets kompleksitet, er teamleder Sven Jacobi midlertidigt flyttet til Somaliland. Flytningen har betydet, at han har kunnet lære de lokale skikke, regler og myndigheder bedre at kende, hvilket sætter ham i stand til at drive et velorganiseret og effektivt projekt, samtidig med at der tages hensyn til flere forskellige interesser.

Når evalueringerne og en national plan for integreret forvaltning af vandressourcerne foreligger, vil teamet udarbejde en investeringsplan for vandinfrastrukturen og hjælpe med at arrangere en international donorkonference.

Somaliland håber, at konferencen kan hjælpe med at samle pengemidler til at gennemføre investeringsplanen, som skal sikre vandforsyningen fremover.

IWRM som ledende princip

Ud over at finde mulige vandkilder hjælper NIRAS Somalilands ministerium for vandressourcer med at udarbejde et system, som skal give tilladelse til at bruge vand, og med at uddanne personalet i IWRM. IWRM står for integrated water resources management (integreret vandressourceforvaltning) og er en integreret del af al NIRAS’ vandrådgivning. Det betyder, at generel kapacitetsudvikling og institutionel styrkelse af relevante myndigheder altid er en del af NIRAS’ fokus.

Vil du vide mere?

Sven Jacobi

Sven Jacobi

Rådgiver

København, Denmark

+45 4810 4310

Se også