Projekt

Vedligehold af vandløb med respekt for både dyreliv og afvandingsevne

Ringsted Water Stream Nature Forest

Planterne i Ringsteds vandløb beskæres, så vandet bedre kan løbe igennem og oversvømmelser undgås. NIRAS fører tilsyn med vandløbene i Ringsted Kommune og sikrer at entreprenøren overholder vandløbsregulativets bestemmelser.

12. juli, 2021
  • SDG: #14, #13
  • Sektor: Miljø, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Ringsted Kommune

Flere og flere kraftige regnskyl rammer hvert år Ringsted. For at undgå oversvømmelse er det vigtigt, at vandløbene kan lede regnvandet væk.

Vandløbstilsynet i Ringsted Kommune, som NIRAS foretager, sikrer, at vandløbene bliver vedligeholdt. Det kan have store konsekvenser, hvis regnvandet ikke ledes væk, fordi det kan føre til oversvømmelser omkring vandløbet.

Det kan betyde grundejere, som står i vand, eller det kan være landmænd, som får deres afgrøder ødelagt. Her kan kommunen blive gjort erstatningsansvarlig for vandskader, som er forårsaget af vandløb, der ikke er vedligeholdt. Ringsted Kommune har derfor en interesse i at sikre, at deres vandløb overholder vandløbsregulativet.

Vandløbsregulativet beskriver, hvordan kommunen skal vedligeholde deres vandløb. Et af kravene er, at grøden, som er planterne i vandløbet, skal skæres. Der er også krav til, hvor bred strømrenden i vandløbet skal være. Strømrenden er afhængig af, hvor meget grøde der er på vandløbets bund, da for meget plantevækst kan forhindre vandet i at strømme videre.

Dyrelivet er afhængig af vandplanterne

Alle vandplanterne bliver ikke skåret i bund, når vandløbene vedligeholdes. Regulativet stiller krav til, at der skal være en vis mængde planter. Planterne er nemlig vigtige for fisk og insekters liv i vandløbet. Hvis der ikke er planter i vandløbet har insekter og fisk svært ved at overleve.

Grødeskæringen er det centrale element ved tilsynet, men der bliver også fokuseret på en række andre elementer. Det kan være, om der findes invasive arter ved vandløbet såsom bjørneklo. Det kan også være tilsyn af, om der bliver dyrket eller lavet jordarbejde inden for to meter fra vandløbsbredden, da det er forbudt.

Kontrollerer kommunens entreprenør

Ringsted Kommune har udliciteret grødeskæringen, og det er entreprenøren, som NIRAS kontrollerer, når de gennemfører tilsynet. Tilsynet går ud på at holde øje med, om kravene og tidsfristerne i regulativet er overholdt. Efter tilsynet rapporterer NIRAS til kommunen, om vedligeholdelsen var tilfredsstillende. Der bliver udarbejdet dokumentation for vedligeholdelsen, som Ringsted Kommune kan bruge, hvis deres entreprenør ikke har opfyldt aftalen. Ofte er det NIRAS, som tager dialogen med entreprenøren omkring de mangler, der måtte være ved vedligeholdelsen.

Kontakt

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Jimmi Aksel Boss

Jimmi Aksel Boss

Vandløbskonsulent

Næstved, Denmark

+45 4810 5768

Flere løsninger inden for samme sektor