Projekt

Arbejde i et konfliktområde – Sådan sikrer man vand og mad i Sydsudan

Stakeholder Meeting In South Sudan Africans Standing In Circle

Et projekt om forvaltning af vandressourcer i det krigshærgede Sydsudan er et godt eksempel på NIRAS' evne til at udføre et vellykket stykke arbejde selv under udfordrende og hastigt skiftende vilkår.

12. juli, 2021
  • Sektor: Udviklingsbistand, Vand
  • Lande: Sudan
  • Klient: Embassy of the Kingdom of the Netherlands (EKN) i Sydsudan
  • Værdi: Projektbudget EUR 24.492.373
  • Tid: November 2013 - oktober 2018

Det der startede som et langsigtet udviklingsprojekt, blev delvist til nødhjælp, da konflikten i Sydsudan blev optrappet igen. Selv om fokus stadig er på at forbedre vandinfrastrukturen og sanitetsforholdene, har projektet fået et nyt mandat til at udvikle hurtigtvirkende interventioner i forbindelse med de mest akutte behov: utilstrækkelig fødevareproduktion og manglende indtjening. I henhold til FAO havde millioner af mennesker et akut behov for mad i Sydsudan i 2017.

Denne dobbelte tilgang gør udviklingsprojektet unikt, idet det sammentænker nødinterventioner med langsigtet bæredygtig udvikling af naturressourcer.

Projektet øger vand- og fødevareforsyningssikkerheden på fire forskellige måder:

135.200

Antal mennesker som har fået adgang til bedre drikkevand i 2016.
  1. Integreret forvaltning af vandressourcer (IWRM) til Kenneti Watershed: Styrker institutioner, interessenter og systemer på alle niveauer i en fælles integreret og bæredygtig forvaltning af vandressourcer (etablering af hydrometeorologisk overvågningssystem, vandmodel, vandløbsstrategi, fremme deltagelse i lokale vandforvaltningsudvalg, fremme egnet praksis for arealanvendelse).
  2. Produktiv brug af vand: F.eks. vandopsamlingssystemer; uddannelse af lokale myndigheder og samfund i produktiv brug af vand; investeringer i levebrød, som ikke er skadelige for vandkilder.
  3. Sikkert vand og bedre sanitet i landdistrikter: Bruger den private sektor til at bore brønde, som udstyres med håndpumper; bygger skoletoiletter (fokus på pigers rettigheder til menstruationshygiejne); hygiejneuddannelse på samfunds- og skoleplan.
  4. Hurtige og mellemsigtede interventioner for at forbedre fødevareforsyningssikkerhed og levevilkår: Avl og opfedning af geder, får, kvæg og svin; øget produktionen af afgrøder til basisfødevarer; kyllinger til at skabe indtjening og give mad med begrænset arbejde; biavl; forbedring af små virksomheder ved hjælp af forretningsudviklingsrådgivere. (Disse interventioner er tværgående i forhold til de tre ovenstående dele)

25.600

Antal mennesker som har direkte gavn af vandløbsforvaltning i 2016

Når man arbejder i et konfliktområde, er der nødt til at være en robust sikkerhedsplan: Der blev gennemført en vellykket evakuering af teamet i juli 2016, da kampene brød ud. Senere kunne de vende tilbage til Sydsudan for at fortsætte projektet.

Den igangværende konflikt sætter begrænsninger for projektets daglige aktiviteter. Efter juli 2016 var det for eksempel for farligt at køre frit rundt mellem de forskellige projektsteder.

Løsningen består i at benytte sig af en mere lokal tilgang i lande, hvor NIRAS' team ikke kan være fysisk tilstede. Dette sker i et mere direkte samarbejde med slutbrugerne, organisationerne i lokalsamfundene, lokaladministrationen og lokale NGO'er. Disse interessenter påtager sig således en større rolle i forhold til at få gennemført aktiviteterne, og dette opbygger deres kapacitet yderligere og gør projektets resultat mere holdbart.

15.800

Antal mennesker som har fået adgang til bedre sanitet i 2016.

Flere løsninger inden for samme sektor