Green fields in Vietnam
Vietnam er blandt de tre deltagere i udviklingsprogrammet 'Information Matters'

Klimarapportering

Værktøjer letter arbejdet med klimaregnskaber for udviklingslande

Gennem programmet ’Information Matters’ skal Georgien, Colombia og Vietnam styrke deres klimarapportering til FN.

Manglende viden, specialister og systemer på miljøområdet gør det til en svær opgave for Georgien, Colombia og Vietnam at monitorere og indberette deres årlige drivhusgasudledning til FN.

Via en række workshops rådgiver udviklingsprogrammet ’Information Matters’ landene om, hvad de skal gøre for at overholde FN’s standarder for klimarapportering. Udviklingsorganisationen German Society for International Cooperation (GIZ) har hyret NIRAS som rådgiver til programmets anden fase. 

Mere viden og bedre organisering

Chile, Den Dominikanske Republik, Ghana og Filippinerne har allerede gennemført projektets første fase, og nu er tiden kommet til de tre andre lande. 

Målet med ’Information Matters’ er, at udviklingslandene skal blive i stand til at arbejde med data og statistik på samme måde, som Vesten gør, når man bogfører i klimaregnskabet. 

Gennem en række workshops bliver landenes embedsmænd og andre ’stakeholders’ oplært i, hvad de skal gøre for at overholde FN’s standarder for klimarapportering. 

NIRAS-konsulenter hjælper landene med at opbygge organisatorisk og vidensmæssig kapacitet. Ambitionen er, at landene fremover kan stå på egne ben, når FN-organisationen UNFCCC efterspørger årets klima-udskrivning. 

Værktøjer skal hjælpe landene

I forbindelse med de forskellige workshops, som NIRAS afholder for landene, er der udviklet en række guides og vidensprodukter.

Et af produkterne er en beskrivelse af de positive effekter, som landene kan opnå ved at opbygge et transparent klimarapporteringssystem. Mange af landene har en begrænset viden om, hvorfor det er vigtigt at monitorere og rapportere. Men med dette produkt bliver de præsenteret for en række incitamenter til at gøre det bedre. Styrket monitorering betyder blandt andet, at landene bedre kan følge med i, hvorvidt de opfylder FN’s 17 bæredygtighedsmål. 

Udviklinglandene skal blive i stand til at arbejde med data og statistik på samme måde, som Vesten gør

NIRAS har også udviklet en guide til, hvordan landene skal sammensætte de tekniske teams, der skal arbejde med opgørelsen af drivhusgasudledning. Det kræver en række tekniske kundskaber at opgøre udledningen. Det er derfor vigtigt, at de rigtige kompetencer er til stede i teamet, hvis de skal opbygge et velfungerende rapporteringssystem. Der er foreløbig udarbejdet fire internationalt anerkendte vidensprodukter og værktøjer.

Fokus på mindre udledning

Rådgivningen af de tre lande sætter ikke kun fokus på at optimere deres CO2-rapportering. Det handler også om at lægge en plan for, hvordan landet kan nedbringe sin CO2-udledning fremadrettet.

Udover de tre lande i anden fase af programmet har NIRAS også rådgivet Malaysia og Kirgisistan om CO2-rapportering, efter de bad om hjælp i forbindelse med ’Information Matters’.

Anden fase af ’Information Matters’ slutter i 2017.   

Projektchef i NIRAS Morten Pedersen holder præsentation på workshop i Kirgisistan