Projekt

Velstand dufter af frisk kaffe

Uganda Coffe Farmers

Ugandiske kaffebønder kommer til at tjene flere penge, når NIRAS hjælper landbrugsfamilier med at producere kaffe af høj kvalitet til eksport. På denne måde lærer kaffebønderne at bekæmpe de klimaforandringer, som truer kaffeproduktionen i området.

13. juli, 2017
  • Sektorer: Udviklingsbistand
  • Lande: Uganda
  • Donor: Nordic Climate Facility (NCF, sixth call, initiated by NDF)
  • Værdi: Budget: EUR 864.500
  • Tid: 1 Januar 2017 - 30 November 2020

Hvis ugandiske kaffebønder ikke ændrer deres dyrkningsmetoder, kan deres høstudbytte og indkomst falde betydeligt som følge af klimaforandringerne. I løbet af projektet skal små landbrug lære både at tilpasse sig klimaændringerne og at anvende metoder, der begrænser følgerne: For det første hvordan man beskytter kaffeplantager mod virkningerne af klimaforandringer, og for det andet hvordan udledningerne reduceres i kaffeproduktionen.

Klimaforandringer er en reel trussel for kaffedyrkningen: Med en temperaturstigning på 2°C anslår Ugandas nationale handlingsprogrammer for tilpasning (National Adaptation Programmes of Action, NAPA), at det samlede areal, der kan anvendes til dyrkning af Robusta-kaffe, vil blive kraftigt reduceret. Dette kan få drastiske konsekvenser for ugandernes levebrød, idet ca. 1,6 million ugandiske landmænd dyrker kaffe.

5

Antallet af lokale sprog, der anvendes i guidebøger om klimasmarte landbrugsmetoder.

Ugandisk kaffe skal serveres i caféer over hele verden

Samtidig giver projektet ugandiske kaffebønder mulighed for at opnå en bedre indtjening ved at øge deres kaffebønners værdi: Ved selv at forarbejde deres kaffebønner til en kaffe af høj kvalitet i stedet for at sælge de ubehandlede bønner til kaffeopkøbere, som udgør et mellemled, vil kaffebønderne mangedoble deres indtjening. Denne fremgangsmåde, der kaldes “Farmer Ownership Model” (kaffeejermodellen), øger bøndernes uafhængighed i værdikæden og sikrer, at en større del af indtjeningen bliver hos de små kaffebønder.

Projektet baner vejen for, at ugandisk kaffe kan sælges i caféer og butikker over hele verden: Et specielt kaffemærke vil blive udviklet og præsenteret for globale opkøbere.

Kaffebønderne støttes på tre måder:

  1. Tilpasning til klimaforandringer: Et eksempel kunne være at plante en ekstra række træer, som begrænser erosionen, giver skygge og isolerer CO2-udledningen.
  2. Risikobegrænsning ved klimaforandringer: Reduktion af udledningen ved at forbedre produktionsfaciliteternes energieffektivitet. 
  3. Øgning af dyrkernes indtjening og uafhængighed:  Kaffebønderne lærer at styre deres landbrug, så produktiviteten øges.

Projektet giver ugandiske kaffebønder mulighed for at opnå en bedre indtjening ved at øge deres kaffebønners værdi

Omkring 2.000 dyrkere skal oplæres

  • Lokal partner: National Union of Coffee Agribusiness and Farm Enterprises Ltd (NUCAFE)

En klimaintelligent kaffesektor i Uganda spiller også en rolle i den internationale indsats for at bekæmpe klimaforandringer: Den bidrager til at opfylde Ugandas forpligtelser i henhold til Parisaftalen (UNFCCC).

Flere løsninger inden for samme sektor