Projekt

Finansiering til udvikling af informationssamfund

Presentsation Ns 07626

Innovationsfond støtter nye iværksættere og fremmer udviklingen af innovative teknologiske produkter og ydelser i Tanzania.

4. juli, 2017
  • Sektor: Udviklingsbistand
  • Lande: Tanzania
  • Klient: Udenrigsministeriet, Finland
  • Tid: August 2011 – December 2016

Projektets overordnede formål er at styrke Tanzanias udvikling frem mod at blive et videnbaseret informationssamfund med øgede muligheder for at bidrage til at nå de socioøkonomiske udviklingsmål, som er fastsat af regeringen i Tanzania.

Tanzania Information Communication Technology Project (TANZICT) dækker over et samarbejde mellem Innovationsfonden og Commission of Science and Technology (COSTECH), som støtter nye iværksættere og fremmer udviklingen af innovative teknologiske produkter og ydelser.

For at opfordre mindre iværksættere til at søge om støtte hos Innovationsfonden blev ansøgningsprocessen gjort så enkel som muligt.  Som en nyhed i ansøgningen om tilskud og styringen heraf var det et krav, at ansøgerne var tilknyttet en mentororganisation som f.eks. en virksomhedskuvøse, teknologicentrum eller universitet, som kunne give dem teknisk vejledning i implementeringen af deres projekt.

Både iværksætteren og mentoren underskrev kontrakten og havde fælles ansvar for at sikre, at det ydede tilskud blev brugt til det planlagte formål, og at resultaterne blev indberettet.  

Mellem 2011 og 2016 arrangerede TANZICT seks ansøgningsrunder til Innovationsfonden, hvilket resulterede i over 500 ansøgninger, hvoraf 45 opstartsvirksomheder opnåede støtte.

Eksempler på initiativer som opnåede støtte:

  • Bongo Live: Udviklede en avanceret SMS gateway, som kan samle flere forskellige mobilselskaber og kunder. Med denne gateway kan virksomheder hurtigt udvide deres forretning markant, idet de kan håndtere større mængder SMS-trafik og blive direkte forbundet til de mobile netværk.
  • Multi Crop Thresher: Et tærskeværk designet til de almindelige basisafgrøder (majs, ris, durra og byg). Afgrødehåndteringen bliver 75 gange hurtigere end de eksisterende metoder. Denne teknologi vil være til gavn for 15 millioner småbønder i Tanzania.
  • Arlzy Microsystem: Et elektronisk dokumentationssystem, som benyttes af Ministeriet for Anlæg, Transport og Kommunikation, og andre ministerier har også vist interesse for systemet.
  • Prinpo: Bygger 3D-printere ud af e-affald. Disse 3D-printere producerer blandt andet billige pædagogiske værktøjer i 3D til skoler. Ved at producere visuelle uddannelsesværktøjer til de naturvidenskabelige fag bidrager Prinpo til at forbedre indlæringen i Tanzanias skoler.
  • Our Cries: Den 15-årige Modesta Joseph udviklede hjemmesiden Our Cries, hvor elever kan fortælle om den chikane, de måtte opleve i skolebusser.

Vil du vide mere?

Tuire Ylöstalo

Tuire Ylöstalo

Project Manager

Helsinki, Finland

+358 9 83624259

Se også