Contaminated soil is being treated by sending lactic acid and hungry bacteria into the soil while simultaneously adding power to it.
Ny metode oprenser forurenet jord ved at sende mælkesyre og sultne bakterier ned i jorden og samtidig sætte strøm til den.

EK-Bio i Skuldelev

Strøm og sultne bakterier renser forurenet jord

Banebrydende metode til jordoprensning bekæmper en særdeles vanskelig jordforurening med en blanding af strøm, mælkesyre og milliarder af sultne bakterier.

Med banebrydende metode har NIRAS som de første i verden udført elektrokinetisk stimuleret biologisk jordoprensning i fuld skala.

Metoden kaldes EK-BIO og sætter ind mod en af jordforureningens vanskeligste udfordringer: lerholdig jord forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Det banebrydende oprensningsprojekt i Skuldelev er udført for Region Hovedstaden i perioden 2012-2016.

Med metoden har NIRAS fjernet al kraftig forurening i lerjorden inden for behandlingsområdet ved gadekæret i den lille nordsjællandske by.

Metoden har stort potentiale, da der på mange forureningssager i Danmark findes kraftig forurening i tætte leraflejringer. Det er en meget stor udfordring at oprense forurening i ler og det er kun ganske få metoder, der til dato kan imødegå denne udfordring tilfredsstillende.

Mad til bakterierne

Oprensningen af chlorerede opløsningsmidler foregår ved at stimulere den biologiske nedbrydning af midlerne ved at tilsætte specielle bakterier og substrat (mad til bakterierne). En vellykket oprensning kræver, at der opstår kontakt mellem det, man tilsætter, og forureningen i jorden. Dette er den primære udfordring i tætte aflejringer, såsom ler.

EK-BIO teknologien skaber et elektrisk felt gennem jorden ved at sende lav-spændings jævnstrøm til elektroder, der installeres i den del af jorden, som man ønsker at rense. Strømmen transporterer substratet og de sultne bakterier gennem jorden, som fortærer forureningen undervejs.

Succesrigt amerikansk-dansk samarbejde

NIRAS udførte opgaven for Region Hovedstaden i samarbejde med det amerikanske specialistfirma Geosyntec Consultants og en elektrokinetik ekspert fra US Army Engineer Research and Development Center.

Parterne har tidligere gennemført laboratorieforsøg (2010) og pilotforsøg på lokaliteten (2011) for Region Hovedstaden for at demonstrere metodens anvendelighed inden design og implementering af fuld-skala oprensningen.