Projekt

Sekundering af danske civile eksperter støtter stabilisering, kapacitetsopbygning og demokrati i skrøbelige stater verden over

EUMM Georgia

Patruljering langs de administrative grænselinjer. Foto: EUMM Georgia

Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati (UFD) er en effektiv dansk sekunderingsmekanisme som administreres af NIRAS på vegne af det danske Udenrigsministerium. Faciliteten sekunderer civile eksperter til brændpunkter, hvor der er brug for stabilisering, fredsbevarende og demokratiopbyggende indsatser. I februar 2023 påbegyndte NIRAS implementeringen af den fjerde kontraktfase af UFD. For at øge effektiviteten og sikre en helhedsorienteret tilgang, følger UFD de strategiske prioriteter som udstikkes af den danske Freds- og Stabiliseringsfond (FSF).

6. oktober, 2023
  • SDG: #16, #17
  • Sektor: Udviklingsbistand
  • Klient: Udenrigsministeriet
  • Værdi: 16,318,121 DKK

Kløften mellem de mindst og mest fredelige lande vokser, ifølge the Global Peace Index (GPI), som også peger på sandsynligheden for at denne tendens vil fortsætte på grund af billigere avancerede militærteknologier, øget geopolitisk konkurrence og politisk ustabilitet i mange lande. 

Både vold og fred kan sprede sig på tværs af regioner og landegrænser, hvilket understreger vigtigheden af systematiske stabiliseringsindsatser med henblik på at modarbejde spredningen af vold og konflikt og at støtte udbredelsen af fred, stabilitet og demokrati.

For at understøtte udbredelsen af fred, stabilitet og demokrati har Danmarks Udenrigsministerium siden 1994 benyttet Udsendelsesfacilitet for Fred og Demokrati til at sekundere tusindvis af danske civile eksperter til korte, mellemlange og lange udsendelser, med opgaver inden for civil krisestyring, stabilisering, kapacitetsopbygning, fredsopbygning, overvågning af humanitær genopbygning og valgobservation i skrøbelige demokratier verden over.

Siden 2008 har NIRAS varetaget administrationen af UFD på vegne af Udenrigsministeriet, som har det politiske ansvar for faciliteten. NIRAS’ opgave inkluderer at identificere, træne, ansætte og sekundere kvalificerede eksperter til internationale missioner som opereres af EU, FN, NATO, OSCE og andre.

Tilpasset støtte til Ukraine

En af de missioner, som UFD sekunderer civile eksperter til, er European Union Advisory Mission (EUAM) i Ukraine. Missionen blev etableret efter Majdan-revolutionen i 2013-2014, med det formål at genoprette offentlighedens tillid til regeringen og sikkerhedsstyrkerne gennem en reform af den civile sikkerhedssektor. Siden den russiske invasion i 2022 er  missionens mandat blevet tilpasset, hvilket indebærer at EUAM nu blandt andet yder rådgivning og træning til Ukraines retshåndhævende myndigheder ift. at facilitere strømmen af flygtninge fra Ukraine til nabolandene og sikrer at humanitær støtte kan komme ind i Ukraine. EUAM yder også kapacitetsopbygning af politi og retsvæsen ift.  efterforskning og retsforfølgelse af internationale forbrydelser.

1 CREDIT EUCAP SOMALIA EUCAP Police Project Experts Visiting Dorm For Cadets Which EUCAP Renovated
Foto: EUCAP Somalia

UFDs arbejdsområder indbefatter:

  • Civil krisestyring, stabilisering og fredsbevarende arbejde
  • Overvågning af brud på menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Kapacitetsopbygning af sikkerheds- og retssektorer og støtte til politikudvikling
  • Valgobservationsmissioner og andre initiativer der bidrager til demokratiske samfund

Opbygning af Somalia’s kapacitet inden for maritim sikkerhed

Danske civile eksperter sekunderes også til European Union Capacity Building Mission (EUCAP) i Somalia, som bidrager til etableringen af et mere sikkert, stabilt og demokratisk Somalia med fokus på landets maritime sikkerhedsudfordringer og bredere politi-kapaciteter. Sammen med somaliske autoriteter støtter missionen udformningen og forbedringen af Somalias maritime sikkerhedsstruktur, herunder den juridiske ramme samt kapaciteten af andre  retshåndhævende institutioner.

Bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet i Sahel gennem styrkelse af sikkerhedssektorer

Danmark bidrager også med eksperter til EUCAP Sahel Mali og EUCAP Sahel Niger missionerne. Formålet med missionerne er at støtte kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme i Sahel-regionen gennem en styrkelse af de nationale sikkerhedssektorer.

Overvågning af fredsaftale i regionen mellem Rusland og Georgien

UFD bidrager også med eksperter til den uvæbnede civile monitoreringsmission EU Monitoring Mission (EUMM) i Georgien, der blev etableret efter krigen i 2008 mellem Georgien og Rusland. Missionen søger at bidrage til stabilisering, normalisering og tillidsskabelse. Missionen patruljerer dag og nat specielt i områderne op imod de to udbryderregioner, Sydossetien and Abkhazien, for at sikre at der ikke sker en tilbagevenden til fjendtligheder og for at bygge tillid mellem parterne, mens der faciliteres tilbagevenden til et sikkert og normalt liv for de lokale. Derudover sigter missionen mod at føde ind i EU’s politik for Georgien og regionen.

Støtte til demokratier verden over gennem valgobservationsmissioner

Frie og fair valg er en hjørnesten i et velfungerende demokrati, og at opretholde respekt for basale friheder mens det sikres at valg er lige, universelle og at der er politisk pluralisme, tillid og ansvarlighed, er grundlæggende. Med det formål for øje udsender UFD danske eksperter som både lang- og korttidsvalgobservatører til valgobservationsmissioner rundt omkring i verden gennem EU og OSCE/ODIHR.

EU EOM Timor Leste 2022
Anna Cecilie Varnild

Anna Cecilie Varnild

Team Leader

København, Denmark

Vil du vide mere?