Old woman greet men
Civile eksperter fremmer dialogen og leverer uvildige rapporter som en del af OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine.

Stabilisering og kapacitetsopbygning i sårbare stater

160 civile eksperter udsendes hvert år af Danmark til at understøtte stabiliserende indsatser i sårbare stater

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) er et beredskab, som varetages af NIRAS under Udenrigsministeriet (UM), hvor civile eksperter kan udsendes til brændpunkter, når der er behov for en stabiliserende, fredsbevarende eller demokratiskabende indsats.

Der er enorme omkostninger forbundet med at skabe og opretholde konflikter. Alene i 2016 beløb de økonomiske konsekvenser af vold sig i henhold til Fredsindekset til USD 14,3 trillioner (12,6 % af det globale BNP). Ydermere er byrden tungest for de 10 mindst fredelige lande, hvor rapporten konkluderer, at vold i gennemsnit har kostet op til 37 % af BNP (mod 3 % i de 10 mest fredelige lande).

For at hjælpe med at nedbringe disse omkostninger og bidrage til stabilisering har Udenrigsministeriet siden 1994 hvert år sendt ca. 160 civile eksperter ud på FSB-missioner til brændpunkter og sårbare stater rundt omkring i verden.

Det er dog ikke nogen nem opgave at finde de rigtige eksperter til jobbet. Siden 2008 har UM haft en aftale med NIRAS om den daglige administration af projektet. Mens UM har det politiske og operationelle ansvar for FSB, står NIRAS for at finde frem til og indgå aftaler med en gruppe kvalificerede eksperter, som med kort varsel kan udsendes til at hjælpe med en lang række internationale fredsbevarende og stabiliserende opgaver.

Bidrager til fred og sikkerhed i Ukraine

Adskillige FSB-eksperter deltog i OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine, som gik ud på at overvåge og rapportere om sikkerhedssituationen og eventuelle overtrædelser af den humanitære folkeret. Den mest fremtrædende opgave, der blev varetaget af en af eksperterne, var at etablere kommunikationslinjer, som kunne forbedre dialogen og modvirke spændinger i civilsamfundet, offentlige myndigheder og blandt etniske og religiøse minoriteter.

Uddannelse i bekæmpelse af pirateri ved Afrikas Horn

UM har også sendt eksperter til Afrikas Horn for at bidrage til landenes kontrol over deres havområde. Eksperterne gennemførte missionstræning for kystvagten, flåden, det civile kystpoliti, anklagere, dommere og andre aktører for at styrke det maritime strafferetlige system i alle faser fra undersøgelse af alvorlig maritim kriminalitet (f.eks. pirateri, menneskehandel, narkotika- og våbensmugling) til undersøgelse, tilbageholdelse og retsforfølgning af mistænkte.

Freds- og Stabiliseringsberedskabet består af næsten 500 eksperter, som deltager i missioner, der koordineres af EU, OSCE og FN. Mens eksperterne er udsendt, betragtes de som repræsentanter for den danske regering, der skal bidrage til fred, demokrati og strukturel stabilitet.

Kunde: Udenrigsministeriet
Projektværdi: 16.111.000 kr.
FSB's hovedopgaver omfatter:

  • Civil krisestyring, stabilisering og fredsbevaring
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler
  • Kapacitetsopbygning af sikkerheds- og retssektoren og støtte til politikudvikling
  • Valgobservation og andre demokratiunderstøttende opgaver