Projekt

Stabil forsyning med el og vand i Vestgrønland

Uummannaq Vandvaerk

Nye SCADA-systemer er blevet installeret i vand- og elværker i Vestgrønland. Det skal medvirke til at skabe en bedre og mere stabil drift af anlæggene. Lokalkendskab og tæt kontakt mellem kunde og rådgiver var afgørende for projekterne.

8. oktober, 2020
  • SDG: #6
  • Sektor: Vand
  • Lande: Grønland
  • Klient: Nukissiorfiit
  • Tid: 2017-2019

Byen Uummannaq i Vestgrønland er kendt for sine mange kulørte træhuse, som er placeret ved foden af det hjerteformede bjerg i et kuperet terræn. Byens vandværk har nu fået et nyt og fremtidssikret system til overvågning af anlægget, der er blevet installeret af NIRAS.

I et område, der ofte bliver beskrevet af mange Grønlandsfarere som den yndigste plet, var lokalkendskab en væsentlig forudsætning for at kunne få og løse opgaven.

Fordelene ved at udskifte det ældre system med et nyt og tidssvarende system på vandværket var mange. Samtidig bliver systemet også anvendt på elværket i Uummannaq. Dette kunne give en række fordele for værkerne, der nu også kunne nøjes med at rette henvendelse til én person ved eventuelle udfordringer.

SCADA-systemet optimerer driften

Kendskabet til el- og vandværket i byen samt den tætte kontakt til kunden bevirkede, at NIRAS kunne rådgive om driftsfordelene ved at få samme system i vandværket som det system, der tidligere var blevet installeret i elværket i Uummannaq.

Det nye tidssvarende system i værkerne er et såkaldt SCADA-system. Selve styringen af vand- og elværket i Uummannaq varetages af en række mikrocomputere kaldet PLC-styringer. En PLC kan for eksempel åbne og lukke for en pumpe i anlægget eller justere på en ventil. NIRAS har stået i spidsen for at programmere og installere det nye system i vandværket.

Vandværket i Uummannaq leverer vandforsyning til ca. 1.200 borgere i byen.

 

 

Byen Uummannaq er placeret ved det hjerteformede bjerg

 

 

Fra Uummannaq til Aasiaat

Vandværket i Uummannaq er dog ikke et enkeltstående projekt i Grønland for NIRAS. Cirka tre timer i fly syd for Uummannaq ligger byen Aasiaat. Her oplevede det lokale elværk en række problemer med deres SCADA-system.

Nukissiorfiit henvendte sig derfor til NIRAS, der tidligere havde assisteret elværket. Dieselgeneratoren i værket, der forsynede hele byen med strøm, skulle moderniseres og opgraderes til et nyt og mere tidssvarende anlæg.

Derfor spurgte Nukissiorfiit, om NIRAS ville bistå med at udbedre og opgradere systemet - lige fra projektering af nye eltavler, nye PLC-styringer til et helt nyt SCADA-system. Kunden og NIRAS har efterfølgende indgået en serviceaftale.

Dieselgeneratoren i elværket i AasiaatVil du vide mere?

Brian Boelck Nielsen

Brian Boelck Nielsen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 3078 7515

Se også