Projekt

Smart spildevand skal sikre Kolding imod oversvømmelse

Slotssoeen

Fjordbyen i det sydlige Jylland arbejder på en hel række klimatilpasninger, der skal forhindre vand i kældrene og oversvømmede kloakker i bymidten. Det ’smarte spildevand’ i Kolding adskiller sig ved også at fokusere på at reducere CO2-udledning.

12. juli, 2021
  • Sektorer: Vand
  • Lande: Danmark

Med en hel række indsatser tager Klimavand, som er kommunen og forsyningsselskabet BlueKolding i forening, kampen op imod de udfordringer, som klimaforandringer medfører for fjordbyen Kolding. Projekterne omfatter både afkobling af regnvand fra det almindelige kloaksystem, forsinkelsesbassiner, regnvandsbede og klimaveje.

Årsagen er de massive mængder regnvand, som skal kunne ledes igennem Kolding. Især et stort, centralt område i midtbyen er truet af oversvømmelser, vand i kældrene og kloakker, der løber over, fordi det ligger lavt. I dette område ligger Slotssøen. Helt centralt og kun få hundrede meter fra fjorden.

Men ved at fokusere på forskellige løsninger til ’smart spildevand’ arbejder Klimavand nu på at afkoble tilstrækkelig meget regnvand fra byens kloakker, så systemet kan klare sig uden at løbe over, når der er skybrud.

Regnvand uden om kloakkerne

De første undersøgelser har vist, at en del af løsningen kan være, at regnvandet fra byens tage, der som udgangspunkt kan sendes direkte tilbage i naturen uden rensning, bliver ledt ud i Slotssøen. Regnvand fra vejene i midtbyen skal derimod en tur igennem et af de regnvandsbede, der planlægges i området. Her renser særlige jordtyper vejvandet for uønskede stoffer, før også dette kan udledes til Slotssøen.

NIRAS er rådgiver for Kolding Kommune på de klimatilpasninger, som vedrører området omkring Slotssøen. Opgaverne har været analyser, beregninger og skitseprojektering af, hvor meget regnvand der skal frakobles de almindelige kloakker, for at midtbyen undgår oversvømmelser, og for at klimatilpasningerne overholder målene fra EU om begrænsning af CO2-udledninger.

Fokus på CO2-udledning

Fokusset på at begrænse CO2-udledning er nemlig et særligt indsatsområde, hvor projekterne i Kolding adskiller sig fra andre, lignende klimatilpasninger. Gevinsterne på CO2-kontoen kommer dels i kraft af den måde, som regnvandet bliver håndteret på. For eksempel sparer man CO2, når der tænkes i løsninger, hvor regnvandet ledes med terrænets naturlige fald i stedet for, at det pumpes rundt.

Omvendt, hvis man vælger at pumpe højtstående grundvand bort i et kontinuerligt flow, vil man også kunne udnytte denne håndtering af drænvand til energiproduktion via varmepumper og køleanlæg. Begge dele vil tælle positivt i energiregnskabet.

Det er sådan nogle synergier, som NIRAS er med til at udføre forundersøgelser af, og som Kolding Kommune og BlueKolding har opnået EU-støtte til at undersøge. NIRAS afslutter sine bidrag til projekterne omkring Slotssøen sommeren 2018, mens Klimavand fortsætter planlægningen af projekterne til sommeren 2019. Herefter realiseres nogle af projekterne i en efterfølgende anlægsfase.

Kolding er udfordret

  • Fra fjorden er der risiko for stormflod og høj havvandsstand
  • I den sydlige del af byen er der begrænsninger for, hvor meget regnvand Kolding Å kan lede væk
  • I midtbyen er Behrensvej et kritisk punkt med risiko for oversvømmelse
  • Læs mere om byens klimatilpasning på Klimavand.dk

Kontakt

Charlotte Sinkbæk Schow

Charlotte Sinkbæk Schow

Aarhus, Denmark

+45 8732 3287

Flere løsninger inden for samme sektor