Projekt

Rørdesign til Haldor Topsøes fabrik i Kina

Haldor Topsoe

3D sikrede, at Haldor Topsøe hele tiden kunne følge løsningerne og fremdrift på deres nye kinesiske produktionsanlæg.

12. juli, 2021
  • Sektor: Food & Beverage, Pharma & Life Science
  • Lande: Kina
  • Klient: Haldor Topsøe

NIRAS udførte i 2013-14 et komplet rørdesign af Haldor Topsøes P6 fabrik i Frederikssund. Opgaven ledte til et nyt projekt i sommeren 2014 med at designe to proces units til deres fase 2 anlæg i Tianjin, Kina. Anlægget blev færdigt i 2015, og produktionen begyndte året efter.

NIRAS var i konkurrence med Haldor Topsøes hovedafdeling i Lyngby om opgaven, da de udarbejdede fase 1 og derfor stod først i rækken. Den gode reference til P6 fabrikken var dog udslagsgivende for, at NIRAS vandt projektet.

NIRAS’ Proces & Pharma-team begyndte på projektet i september 2014 med layoutspecificering af de to procesanlæg, som hurtigt blev fulgt op af design af rør, tanke og stålplatform. I forlængelse af projektet fik NIRAS også en ekstra opgave med rørdesign af ringledninger fra de to procesanlæg og ud i fabrikken til coatninganlægget.

Visualiseringer med 3D sikrede et godt projektforløb

Med projektet sikrede NIRAS Haldor Topsøe værdi i form af ingeniørteknisk specialistviden, så virksomheden ikke skulle stille interne designressourcer til rådighed. I projektet ønskede Haldor Topsøe et samarbejde med NIRAS som deres højre hånd og derfor en tæt kontakt under hele forløbet.

Alt i opgaven blev udarbejdet i 3D med AutoPlant, Prosteel, Inventor, AutoCad og AutoPipe.

3D Navis Works blev brugt som clash dection og review-værktøj i faste ugentlige møder med kunden, så rådgiverne i Proces & Pharma-teamet i tæt samarbejde med kunden hele tiden kunne visualisere problematikker og løsninger samt status i fremdriften på projektet.

Fabrikken i Tianjin er Haldor Topsøes tredje produktionsanlæg i verden ud over de to andre på lokaliteterne i Frederikssund og Houston i Texas.

Flere løsninger inden for samme sektor