rails in front of building block
Regn er det gennemgående tema for det nye byrum på Aalborgs gamle godsbaneareal.

Godsbanearealet i Aalborg

Regnvand, byrum og basketball er tænkt sammen på gammelt jernbane-terræn

Det gamle godsbaneareal i Aalborg er nu et multifunktionelt landskab med boliger, butikker og byrum. Boldbaner fungerer samtidig som regnvandsbassiner under kraftig regn.

DSB’s gamle godsbaneareal i Aalborg har ikke været brugt i næsten 20 år. Nu har området gennemgået en gennemgribende renovering med fokus på lokal afledning af regnvand (LAR).

De mange kvadratmeter skinner er blevet til byrum med parker, legepladser og baner til fodbold, basketball og beachvolley, mens de gamle stationsbygninger er forvandlet til familie- og ungdomsboliger, uddannelsesinstitutioner samt butikker.

I stedet for at gemme fremtidens regnvand væk i kloakledninger dybt under jorden har Werk Arkitekter, tidligere Polyform, valgt at fremhæve vandet og gøre det til en del af det nye grønne og bæredygtige byrum. NIRAS har som underrådgiver på byrumsdelen stået for alle ingeniørdiscipliner og den tekniske udformning af Werk Arkitekters vision. Dertil kommer fagtilsyn, byggeledelse og bygherrerådgivning.

Gennemtænkt terræn

For at den nye bydel kan håndtere så store vandmængder som muligt, har det været nødvendigt at tænke i helt nye løsninger.

Terrænet er hævet, så regnvandet bliver opsamlet i regnbede, kanaler og bassiner. Mens byområderne er hævet, ligger parkarealerne som fordybninger mellem bydelene. Stierne er også hævet, og derved skaber man naturlige bassiner, som kan fyldes efter behov.

Når regnen falder, bliver det ledt igennem et system af flere dele:

  • Grønne tage på bygningerne forsinker afledningen af regnvand fra tagoverfladerne.
  • Afstrømmende tagvand og overfladevand fra byrummene opsamles i åbne kanaler og ledes til regnbede i byrummene.
  • Ved kraftigere regn ledes vandet via kanalerne ud i parkrummene til større kanaler, som fordeler vandet til andre regnbede og 3.000 m3 bassiner i parkerne.
  • I ekstreme tilfælde af regn kan hele parken bruges som bassin.

Med projektet har kunden har fået en helhedsløsning, hvor al håndtering af regnvand er tænkt ind fra starten. Samtidig skinner historien fra jernbanetiden igennem.

Byrummet er ikke bare smukt, men også praktisk. Boldbanerne får en dobbelt funktion som bassiner under kraftige mængder regn – det er en helt unik løsning. Kanalerne har fået huller i forskellige højder, så de bliver oversvømmet i en prioriteret rækkefølge - først beachvolleybanen, så fodboldbanen og til sidst basketballbanen.

Ingeniør Jakob Badsberg Larsen, som har lavet de hydrauliske løsninger på kanalerne og bassinerne.