Projekt

Ny vagtbygning og hegn på Antvorskov Kaserne i Slagelse

Den nye vagtbygning med hegn skal stå færdigt til maj 2023. Illustration: PLH Arkitekter

Den nye vagtbygning med hegn skal stå færdigt til maj 2023. Illustration: PLH Arkitekter

17. oktober, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

Antvorskov Kaserne ligger i udkanten af Slagelse og kan huse op til 2000 mennesker – deriblandt størstedelen af Gardehusarregimentet. I 2023 kan soldater og besøgende til kasernen se frem til at blive modtaget af synet af en spritny vagtbygning tegnet af PLH Arkitekter og projekteret af NIRAS, der bl.a. byder på en kunstnerisk bearbejdning af ankomstarealet af Frederik Tydén.

Opgraderingen af kasernen er en del af det samlede projekt "Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Opgradering af adgangskontrol

Antvorskov Kaserne er på nuværende tidspunkt en delvis åben kaserne. Det betyder, at dele af kasernens bygningsmasse ikke er indhegnet af et perimeterhegn. For at kunne gennemføre en tilfredsstillende adgangskontrol er der behov for at etablere et hegn omkring Antvorskov kaserne og et adgangskontrolanlæg ved den nye ”hovedindgang” til kasernens område samt ved en række porte ud i terrænet.

”En spændende  udfordring i projektet er, at vi samtidig skal standardisere de valgte løsninger så meget som muligt, så man kan udrulle dette koncept for adgangskontrol på flere af Forsvarsministeriets Etablissementer - koblet med, at der arkitektonisk skal udarbejdes en bygning, som byder velkommen, men også udstråler autoritet,” siger projektchef Mads H. Jørgensen fra NIRAS.

Kunst som en del af den fysiske sikring

I forbindelse med projektet er der sideløbende gennemført et kunstprojekt jf. Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

Der er derfor afsat zoner til kunst i helleanlæg og jordvold i gang- og venteområde, der leder de besøgende mod selve kasernen.

 

Kunstprojektet “Hjemstavn” En naturbaseret udsmykning, der inspirerer og skaber et attraktivt og sansemættet sted for mennesker af Frederik Tydén - i samarbejde med SLA Landskabsarkitekter - er inddraget som en del af den fysiske sikring.
Kunstprojektet “Hjemstavn” En naturbaseret udsmykning, der inspirerer og skaber et attraktivt og sansemættet sted for mennesker af Frederik Tydén - i samarbejde med SLA Landskabsarkitekter - er inddraget som en del af den fysiske sikring.

Vil du vide mere?

Mads H. Jørgensen

Mads H. Jørgensen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2680 3172