Projekt

NIRAS medvirker til at sikre Nordkystens fremtid

Nordkysten af Sjælland rykker tilbage langs størstedelen af strækningen mellem Hundested og Helsingør. Kysten i de tre nordkystkommuner skal derfor beskyttes med strandfodring i stor skala.

12. juli, 2021
  • Sektor: Infrastruktur, Havne & Kyster
  • Lande: Danmark

Problemet med erosion er ikke et nyt fænomen. Siden stormfloderne i starten af forrige århundrede er der anlagt omfattende, hård kystbeskyttelse i form af skråningsbeskyttelser, høfder og bølgebrydere ved den 60 kilometer lange kyststrækning på Sjællands nordkyst.

Den hårde kystbeskyttelse er med til at beskytte baglandet og husene i første række men kan ikke alene stoppe erosionen – hverken nu eller i fremtiden. Nedbrydningsprocessen fortsætter foran de hårde anlæg, som efterhånden er for små til at modstå stormene og stigende vanddybder.

Desuden flytter kystkonstruktionerne problemerne videre ind til naboerne mod nord og øst.

35 km

Så lang en strækning skal nu beskyttes med strandfodring på Sjællands nordkyst.

Strandfodring i stor skala

For at finde frem til den bedste kystbeskyttelse, der kan modvirke, at kysten rykker yderligere tilbage, har NIRAS sammen med DHI og Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet en overordnet plan til nordkystkommunerne Halsnæs, Helsingør og Gribskov. Planen vil styrke kystbeskyttelsen langs hele Nordkysten.

Projektet som i daglig tale kaldes Nordkystens Fremtid, omfatter primært strandfodring, hvor der i stor skala bliver tilført sand og ral til stranden foran den bebyggede del af Nordkysten, hvor der er et beskyttelsesbehov. Strandfodringerne kommer til at dække 35 kilometer i alt fordelt på otte strækninger i de tre kommuner.

Planen skal sikre, at stranden bliver bygget op til et ensartet niveau langs hele Nordkysten, som løbende forhøjes i takt med havspejlsstigningen over de næste 50 år. Fodringsstrategien omfatter en større initial strandfodring således, at stranden bliver genopbygget og herefter bliver vedligeholdt med opfølgende fodringer hvert 5 år.

Økonomisk analyse sikrer optimal kystbeskyttelse

Tilstanden af den eksisterende, hårde kystbeskyttelse er vurderet ud fra en række scenarier – både med og uden strandfodring. Der er desuden udarbejdet en cost-effectiveness analyse til at optimere strandfodringsindsatsen og sikre værdierne langs kysten både på kort og langt sigt samt så billigt som muligt.

Myndighedsprojektet for strandfodring er færdiggjort. NIRAS arbejder nu på miljøkonsekvensvurderingen for strandfodringsprojektet.

2017 10 31 151126

Projektet i korte træk:

  • Forundersøgelser – opmåling af strand og havbund på lavt vand samt tilstandsvurdering af eksisterende, hård kystbeskyttelse
  • Myndighedsprojekt – overordnet strategi for kystbeskyttelse, så der opnås et ensartet beskyttelsesniveau og plan for strandfodring 
  • Skitsedesign af skråningsbeskyttelser og strandbølgebrydere som del af baggrundsmaterialet
  • Anlægsoverslag og udførelsestidsplan for strandfodring
  • Cost-effectiveness analyse af samlet kystbeskyttelse med skråningsbeskyttelser med og uden strandfodring
  • Miljøkonsekvens-vurdering af strandfodring

Kontakt vores ekspert

Signe Schløer

Signe Schløer

Team Manager

Allerød, Denmark

+45 6039 4411

Flere løsninger inden for samme sektor