Projekt

Retshjælp sikrer retfærdighed i forbindelse med hverdagsproblemer i Tanzania

A Paralegal At Work In Uvinza Ns 07615 Reduceret

Fem års forvaltning af midler og støtte til NGO’er, der yder retshjælp i Tanzania, har givet bonus. Landet har nu landsdækkende adgang til uddannede barfodsjurister og større forståelse for betydningen af at sikre retssikkerheden for udsatte grupper i samfundet.

29. september, 2017
  • Lande: Tanzania
  • Klient: Udenrigsministeriet
  • Værdi: 14.7 mill DKK
  • Tid: September 2011 – December 2016

Mange millioner mennesker i Tanzania har ikke adgang til retfærdighed. De har ikke råd til en advokat og ignoreres af myndighederne; deres rettigheder krænkes regelmæssigt, og bilæggelse af tvister drejer sig ofte om, hvem der har mest magt. Derfor iværksatte Udenrigsministeriet et program kaldet Legal Services Facility (LSF) og hyrede NIRAS til at forvalte programmet og midlerne dertil.

LSF-sekretariatet blev oprettet i Dar es Salaam, og systemet til forvaltning af midlerne blev færdigudviklet i 2011. Siden da har LSF støttet civilsamfundsorganisationer, der hjælper individer, grupper og samfundsgrupper med at kræve deres ret. 

Støtten fra LSF er både økonomisk støtte og kapacitetsopbygning af lokale retshjælpsinstanser. Derudover skabes der almindelig opmærksomhed om menneskerettigheder og betydningen af at have adgang til juridiske tjenesteydelser.

4628

antal barfodsjurister, som var uddannet i 2015

70 %

af de anlagte sager blev løst af barfodsjurister mellem 2013 og 2015

NIRAS afsluttede forvaltningen af LSF i december 2016, og fordi programmet var så godt forvaltet, er nogle af de resultater, man kun havde forventet på lang sigt, allerede blevet nået. Folk i alle distrikter har adgang til barfodsjurister, som er blevet uddannet, fordi LSF har gjort det muligt, og LSF har også hjulpet med at formalisere retshjælpen og bidraget til lovforslaget om retshjælp fra 2016, som det tanzaniske parlament har vedtaget.

LSF har gradvist skiftet strategi fra kun at have fokus på sagsbaseret retshjælp til også at skabe opmærksomhed om juridisk empowerment. Derfor blev oplæringen af barfodsjuristerne ændret til at omhandle social mobilisering, fortalervirksomhed og kendskab til myndigheder samt evnen til at videregive juridisk viden. 

Det overordnede billede viser en meget dygtig organisation, som har bevist sin troværdighed og værdi som aktør i den juridiske sektor i Tanzania.

Den eksterne evalueringsrapport om “LSF fase 1, 2011-2015”

LSF har uden tvivl forbedret sektoren markant. (…) Selvom mange af interessenterne er lokale organisationer, er det lykkedes LSF at lave velfungerende strukturer med hensyn til finansiel styring, rapportering og på det seneste også overvågning.

Danidas midtvejsgennemgang af programmet til støtte af samfundsforvaltning i Tanzania 2011-2015

Støtte til FN’s bæredygtighedsmål

LSF-projektet er direkte knyttet til FN’s bæredygtighedsmål nummer 16, som går ud på at støtte fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og stærke institutioner.

Projektet har også bidraget til bæredygtighedsmål nummer 5, som går ud på at opnå ligestilling mellem kønnene, da man har lagt vægt på at beskytte kvinders rettigheder. I 2015 håndterede LSF-uddannede barfodsjurister ca. 37.000 sager, og næsten 20.000 af sagerne blev anlagt af kvinder.

Eksempler på resultater:

  • En instans med barfodsjurister i alle 158 distrikter i Tanzania. Tidligere havde 120 af dem overhovedet ingen juridiske tjenesteydelser.
  • 89 % af de uddannede barfodsjurister er aktive.
  • 71 % af brugerne af juridiske tjenesteydelser er tilfredse med resultatet.
  • Der er oprettet en pålidelig onlinedatabase til juridiske aktiviteter.

Se også