Projekt

Innovativt projekt renser drikkevand i tre processer og mindsker vandværkernes energiforbrug

Glass Filled With Water Standing Near The Treatment Plant Shutterstock 41835529

Når et sandfilter til at rense drikkevand i dag stopper til med jern, skal filtret renses med flere tusind liter vand. Det er både dyrt og forstyrrende for de biologiske processer, der renser vandet for ammonium og mangan. Et nyt udviklingsprojekt vil fjerne jern i mindre, særskilte filtre for på den måde at optimere vandrensningen og nedbringe forsyningernes vandspild markant.

  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Projektejer: Aarhus Vand

I dag bruger danske forsyninger enorme mængder vand på at rense de store filtre, der renser drikkevand. Med små, effektive filtre optimeret til kun at fjerne jern, skal der fremover bruges langt mindre vand til at producere drikkevand. Det gavner forsyningernes økonomi og sikrer en mere bæredygtig vandproduktion. Sådan lyder ambitionen i et nyt udviklingsprojekt, som er støttet af den grønne MUDP-pulje under Natur-, Miljø- og Fødevareministeriet.

Kræver store mængder vand at rense filtrene

I dag er problemet, at efterhånden som mere og mere jern ophobes i de store sandfiltre, stopper de til. Jern samler sig i toppen af filtreret og lukker for gennemløb. Forsyningerne renser derfor ugentligt filtrene ved at sende store mængder vand igennem dem – det kaldes et tilbageskyl. I dag er det hele filtret, som renses, selvom det kun er de øverste 20 centimeter i filtret, der renser for jern og stopper til.

De store sandfiltre, som kan rumme flere tusind liter vand, bliver derfor renset fra bund til top, selvom det kun er de øverste 20 centimeter i filtret, der reelt har behov for at blive renset. Ved at rense drikkevandet for jern i et særskilt filter, som er langt mindre, kan forsyningerne derfor nedbringe deres vandspild markant, da de dermed kun skal rense et mindre filter.   

I dag bruger forsyningerne i nogle tilfælde op til 5 procent af deres samlede vandproduktion til at rense filtrene, og det er ambitionen, at det nye design for rensning af drikkevand kan nedbringe vandspidlet markant. På den måde kan forsyningerne både nedbringe deres driftsomkostninger, og de omkostninger der er forbundet med at skille sig af med det forurenede vand, der bruges til rensningen.

Adskilte filtre har stort potentiale

I udviklingsprojektet er det ikke kun jern, der fremover skal fjernes i et særskilt filter. De to stoffer ammonium og mangan, som hidtil er blevet fjernet i samme filter som jern, skal også fjernes i særskilte filtre. Ved at isolere de tre stoffer og fjerne dem i enkelte filtre, er det lettere at optimere processerne, idet der ikke skal tages højde for, hvordan fjernelsen af de enkelte stoffer påvirker hinanden i ét samlet filter. Det giver samtidig mulighed for, at rensningen kan ske i nogle mindre filtre, idet processerne kan optimeres, når man kun skal forholde sig til at rense ét stof ad gangen, og processerne ikke bliver forstyrret af ugentlige tilbageskyl.

En af fordelene ved de mindre filtre er også, at anlægsomkostningerne til nye vandværker bliver mindre. De nye filtre skal samtidig kunne indsættes i eksisterende vandværker for på den måde at forlænge deres levetid og aflaste den eksisterende rensning af vand.

I 2020 skal et fuldskalaanlæg, baseret på den nye teknologi, præsenteres på IWA’s World Water Congress and Exhibition, som afholdes for første gang i Danmark. Partnerne i projektet er; Aarhus Vand (projektejer), VandCenter Syd, Vand og Teknik, VIA University College, Amphi-Bac, Dansk Kvarts Industri samt NIRAS.   

Flere løsninger inden for samme sektor