Projekt

Hjælp til at fremme innovation i den private sektor i Vietnam

Start Up Fair In Vietnam Banner Vietnamese Women Sitting On Bench

Nye, innovative vækstvirksomheder med fokus på eksportmarkeder udgør en af målgrupperne for Innovations- og Partnerskabsprogrammet (IPP) i Vietnam.

29. marts, 2017
  • SDG: #8, #9
  • Sektor: Udviklingsbistand
  • Lande: Vietnam
  • Donor: Udenrigsministeriet i Finland
  • Klient: Udenrigsministeriet i Finland
  • Tid: Fase I: August 2009/ Marts 2014; Fase II: Marts 2014/ Oktober 2018
  • Budget: Fase I: EUR 5.600.000, hvor af budgettet til teknisk bistand udgør EUR 2.315.132 Fase II: EUR 11.000.000, hvor af budgettet til teknisk bistand udgør EUR 4.156.236

Interventionen blev iværksat med udgangspunkt i efterspørgslen og gjorde det muligt for nystartede virksomheder at eksperimentere med "hurtige" løsninger, så de kunne konkurrere på det internationale marked. IPP stillede finansiering til rådighed for enkelte nystartede virksomheder eller virksomheder i et konsortium, som deltager i delprojekter via en konkurrence, hvor virksomhederne kunne ansøge om tilskud. 


Udover finansiel støtte ydede IPP coaching og mentoring som en hjælp til virksomhederne i forhold til ansøgningsprocessen samt de praktiske forhold i forbindelse med udarbejdelse af en forretningsplan. De vindende virksomheder kunne desuden deltage i målrettede kompetenceopbyggende aktiviteter, hvilket er noget unikt i Vietnam og inspirerede IPP til at starte et coaching- og mentoringprogram.


Programmet består af to måneders boot camp og otte måneders jobtræning, der er målrettet opfyldelse af virksomhedernes behov. IPP uddannede i alt 12 virksomhedscoaches, som fik viden og kompetencer til at hjælpe nystartede virksomheder, som har fokus på eksport.

Vil du vide mere?

Marjo Paavola

Marjo Paavola

Project Director, Senior Consultant

Helsinki, Finland

+358 9 83624258

Se også