Projekt

Bedre og billigere, når Berendsen vasker i regnvand

Employee In Action Washing With Rainwater Berendsen

Et forsøg i Holbæk har vist, at regnvand er både bedre og billigere end grundvand til industriel vask. Løsningen sparer på drikkevandet og mindsker presset på kloakkerne.

3. marts, 2017
 • Sektor: Energi
 • Lande: Danmark
 • Klient: Berendsen

De mange tusind plastickasser, der hver uge ankommer til Berendsens vaskeri i Holbæk, bliver ikke længere vasket i grundvand. I et pilotprojekt har servicegiganten Berendsen forsøgt at vaske med regnvand i stedet for drikkevand. Resultaterne er så gode, at Berendsen nu sigter efter at udskifte to tredjedele af deres drikkevandsforbrug med regnvand.

Regnvand er mere bæredygtigt end grundvand, og da stadig flere mennesker skal deles om stadig færre drikkevandsressourcer, rummer teknologien et stort eksportpotentiale.

Et positivt regnestykke

Kigger man på løsningen i et samfundsmæssigt perspektiv, bliver regnestykket kun endnu bedre. For ved at udnytte regnvand i stedet for oppumpet grundvand, mindskes belastningen på kloaksystemerne. Det er vigtigt, da forsyningsselskaberne i disse år investerer milliarder af kroner i at udvide kapaciteten, så systemerne er gearet til den ekstremregn, vi vil se mere af de kommende år.

Forsyningsselskabet Fors i Holbæk har som mål at reducere vandforbruget med 10 procent inden 2022. Som en af forsyningens helt store vandslugere kan Berendsens effektiviseringer hjælpe dem med at nå det mål.

Regnvand vasker bedre

Kassevasken bruger 100 liter vand i timen og kører 20-25 timer om ugen. En nat med moderat regnskyl giver 1.500 liter vand, som ligger klar i opsamlingstanken til næste morgens vaskeopgaver. Og kvaliteten er bedre end drikkevandet.

Berendsen samler vand fra omkring 700 m2 af fabrikkens tagflade. Vandet bliver opsamlet i store 4.000 liters tanke, som bliver kontrolleret for skidt og bakterier.

Vaskeriet har gennem hele pilotprojektet haft en laborant tilknyttet. Laboranten måler, lige inden vandet ryger ind i kassevasken og også efter vasken. I disse målinger er alle kolibakterier døde.

Vasker i byens regnvand

Parallelt med pilotprojektet om at vaske kasser i regnvand i stedet for drikkevand arbejder Berendsen med forsyningen om at koble en regnvandsledning direkte på anlægget, så vaskeriet har en stabil leverance af regnvand.

Forsyningen har været med i projektet fra starten og samler allerede regnvand op i en separat ledning fra et stort område af byen. Nu arbejder forsyningen sammen med Berendsen om at lægge en ledning ind til Berendsen fra forsyningens regnvandsledning ude i jorden. På den måde kan fabrikken på sigt helt droppe at vaske i grundvand, men udelukkende bruge byens opsamlede regnvand.

Sådan arbejder Berendsen

 • Berendsen bruger ca. 30.000 kubikmeter vand på årsplan i Holbæk.
 • Skyllevandet genbruges minimum 2 gange.
 • Kassevask-maskinen bliver kørt på 100 % regnvand. Den bruger i alt 2.500 liter vand pr. uge.
 • En nats moderat regnvand giver 1.500 liter vand med nuværende tagopsamling.
 • Vandet fra kassevasken kan udledes, uden at det skal renses først.
 • Målet er, at 65 % af al produktion i Holbæk benytter sig af regnvand. Udover kassevask vasker Berendsen også tekstiler i Holbæk.
 • 35 % af elforbruget bliver leveret af solfangere på taget.
 • Berendsen har reduceret sit kemiforbrug med 65 % siden 2013.

Vil du vide mere?

Se også