Orange wall-to-wall houses
Klyngen i Greve var et af de tre boligområder, som Landbyggefonden udvalgte til at deltage i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets projekt.

Indbrudsforebyggelse Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Værktøjskasse til at forebygge indbrud i alment boligbyggeri

På trods af den stigende fokus på at bekæmpe indbrud har Danmark stadig en høj indbrudsrate i forhold til vores nabolande.

Sammenlignet med Sverige har Danmark næsten tre gange så mange indbrud.

På baggrund af den høje indbrudsrate undersøgte NIRAS i 2015 - på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - udenlandske erfaringer med at forebygge indbrud.

Undersøgelsens resultater mundede ud i, at ministeriet offentliggjorde et brugervenligt katalog – en værktøjskasse - til at indbrudssikre.

Således ligger der nu en opskrift på ministeriets hjemmeside til, hvordan danskerne kan nedbringe antallet af anmeldte indbrud yderligere og styrke indsatsen på indbrudsområdet herhjemme.

Oversigt med fif og priser

Værktøjskassen indeholder en oversigt over, hvilke tekniske og fysiske initiativer, der er særligt virkningsfulde i forhold til at forebygge indbrud og med en prisoversigt.

Af værkstøjskassen fremgår det bl.a., at indbrudssikrede døre og vinduer i mange tilfælde afholder indbrudstyve fra at forsøge at begå indbrud, fordi risikoen bliver større.

Derfor er det en god idé at indbrudssikre vinduer og døre. Dette kan gøres både billigt og enkelt. Værktøjskassen har et bredt sigte, og man kan bruge fiffene i både det almene og i det øvrige byggeri.

Vi har samlet de bedste erfaringer med at forebygge indbrud i en værktøjskasse, som alle danskere kan bruge. Værktøjskassen udgør et vigtigt redskab, som kan supplere politiets indsats på indbrudsområdet.

- Inger Støjberg, udlændinge-, integrations- og boligminister i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside