Man in front of a hydrological adjustment map. SBUC. Soren Buch
NIRAS skærer huller i terrænet, så vandstrømninger vises mere korrekt.

Hydrologisk tilpasningslag

NIRAS tilfører ‘virkelighed’ til model for skybrud og stormflod

NIRAS' bearbejdning af terrænet i Danmark giver et mere virkelighedstro billede af oversvømmelser i forbindelse med skybrud og havstigninger. De forbedrede højdemodeldata er vigtige for arbejdet med klimatilpasning.

Selv ikke de mest avancerede computermodeller formår at give et fuldstændigt billede af virkeligheden. Det gælder ikke mindst, når det handler om at beregne risikoen for oversvømmelser i forbindelse med skybrud og stormflod i Danmark.

Derfor fik NIRAS i 2015 til opgave at tilføre lidt ekstra ‘virkelighed’ til det i forvejen yderst detaljerede billede af det danske landskab, der er skabt med den nye danske højdemodel.

NIRAS hælder skybrud ud over højdemodel

Højdemodellen er blevet til ved at overflyve Danmark med en scanner monteret på et fly, og gennem 180 mia. målepunkter er terrænet kortlagt i detaljer.

Modellen gør det muligt at beregne oversvømmelser med uset nøjagtighed ved, billedligt talt at hælde vand ud over den digitale model og udregne, hvordan vandet vil samle sig ved skybrud.

Selv ikke den avancerede model kan tage højde for vandets vej gennem viadukter og under broer

Tilsvarende kan havvandsstanden hæves for at vise, hvilke områder der oversvømmes ved havstigninger – både generelle stigninger og ved stormflod.

Men selv ikke den avancerede model kan tage højde for vandets vej gennem viadukter og under broer, eller hvordan vandet bevæger sig gennem eksempelvis kloakledninger og bække. Det kan forstyrre billedet og dermed arbejdet med klimatilpasning.

Derfor fik NIRAS opgaven med at udarbejde et hydrologisk tilpasningslag af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det var anden gang siden 2013, hvor den tidligere højdemodel fra 2005-2007 blev tilpasset.

For NIRAS betød opgaven blandt andet en del high-end softwareudvikling, fordi der er sket en masse ændringer i landskabet, siden det forrige tilpasningslag blev lavet. Derudover blev algoritmer og beregninger til den forbedrede opløsning i den nye højdemodel opdateret i forbindelse med opgaven.

Højdemodellen er sammen med tilpasningslaget blandt andet brugt flere gange til at udarbejde et kort over Roskilde Festival. Kortet viser gæsterne, hvor der er størst risiko for at gøre teltplads til mudderpøl og luftmadras til vandseng.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har stillet de tilpassede højdemodeldata til rådighed for alle, der ønsker at bruge dem.

LÆS MERE: 3D-laserscanning af vandløb fra fly